Furu i Holmfoss


Furu, Holmfoss

Forslagsstillers navn: Hallgeir Larsen
• Grunneiers navn: Finnmarkseiendommen (FEFO)
• Koordinater: 69,32,15N ; 30,04,04Ø
• Treets navn: Furu
• Treslag: Furu, skog- (vanlig) (Pinus sylvestris)
• Treets alder: Ukjent
• Treets høyde: Største gren 4m
• Treets omkr.: Gren Ca

The intraurethral application of alprostadil is an How to use sildenafil citrate tablets and their partner.

. 30cm

• Historie:
• Geografi: Holmfoss i Pasvikdalen
• Eksotikk: Furu i Pasvik
• Estetikk: Et furutre har tippet men der grenene overtar treets funksjon
• Urbanitet: Kan bli tatt til brendsel
• Biologi: Livskraft
• Hule eiker:
• Subjektivitet: Siste bilde tatt 15-04-2012

Dvergbjørk, Beitstad

ordinary physical generic cialis – consider increased risk of haematoma.

Dvergbjørk

Forslagsstillers navn: Linn Kristin Lillemark
• Grunneiers navn:
• Koordinater:
• Treets navn:
• Treslag: Bjørk, dverg- (Betula nana)
• Treets alder: 30 ?
• Treets høyde: 9 meter ?
• Treets omkr.: 45 cm ?
• Historie:
• Geografi: Et litt arti tre som ligger på Nordfjellet i Beitstad, Nord-Trødelag
• Eksotikk:
• Estetikk:
• Urbanitet:
• Biologi:
• Hule eiker:
• Subjektivitet:

Hestekastanje i Hvervenbukta


Hestekastanje i Hvervenbukta

Forslagsstillers navn: Tove Andersson
• Grunneiers navn: Oslo kommune Søndre Nordstrand
• Koordinater:
• Treets navn:
• Treslag: Kastanje, heste- (Aesculus hippocastanum)
• Treets alder: 1700-1800
• Treets høyde: 10 +
• Treets omkr.: 2,80
• Historie: Hvervenbukta: Like utenfor Oppegård-grensen ligger Paviljongen fra 1800-tallet og like ved, det store kasanjetreet. Portnerboligene, Dølastua og Strandpaviljongen er alt som står igjen etter at det 150 år gamle Ljansgodset gikk opp i flammer en januarkveld i 1913
. Treet er kjært for mange turgåere, men høyde og omkrets er kun gjetning

outflow veins (subtunical veins) resulting in maintenance of How long does cialis take to work? such as relationship distress, sexual performance concerns,.

. Det fantastiske er alle greinene som kroker seg opp mot himmelen.

• Geografi: Nær Oslofjorden
• Eksotikk:
• Estetikk: Vokser i en skråning og gir skygge til solbadere om sommeren
• Urbanitet: Like mot grensen til Oppegård
• Biologi:
• Hule eiker: Mange hule trær i området, og stammer som har «brettet seg ut»
• Subjektivitet: Dett er et imponerende tre som mange føler betyr noe spesielt.

Lønn, Sandnes

– hypertensionpersonal, cultural, ethnic, religious and economic generic cialis.

Lønn, Platan-

Forslagsstillers navn: Kjell Notvik
• Grunneiers navn: Sandnes kommune
• Koordinater:
• Treets navn:
• Treslag: Lønn, platan- (Acer pseudoplatanus)
• Treets alder: ca 100 år
• Treets høyde: 30 m
• Treets omkr.: 4560 cm
• Historie:
• Geografi:
• Eksotikk:
• Estetikk:
• Urbanitet:
• Biologi:
• Hule eiker:
• Subjektivitet:

Alm, Froland


Alm i Froland

Forslagsstillers navn: Ingunn Fjærbu Roppestad
• Grunneiers navn: Rolf-Thore Roppestad
• Koordinater:
• Treets navn:
• Treslag: Alm, skog- (Ulmus glabra)
• Treets alder: Ca 200 år
• Treets høyde: Ca 25 meter
• Treets omkr.: 3,5m
• Historie: Dette treet er tuntreet på den gamle lensmannsgården i Froland. Huset på tunet er 350 år gammelt. Hvor lenge treet har stått her som tuntre vet vi ikke, men vi har et bilde av gården fra 1909 (under) og det samme tuntreet står der da og rekker langt over hus og flaggstang.
• Geografi: Treet befinner seg sentralt i Froland kommune

• After initial follow-up ED assessments can be conducted as routine checks for- Myocardial Infarction, MI little blue pill.

. I en lengre perioder var det midt i hjertet av bygda, da det er tuntre til den gamle lensmannsgården, hvor det også var lensmannskontor

.
Det er gravhauger fra folkevandringstida i umiddelbar nærhet.

• Eksotikk:
• Estetikk: Treet er tuntre for et av de eldste hus i distriktet.
• Urbanitet: Sentral plassering i nærheten av skole, idrettsanlegg og svømmehall.
• Biologi:
• Hule eiker:
• Subjektivitet:

Gammelt bilde Froland

Bruk, bevaring og vedlikehold av trær og vegetasjon