Tokstadfurua


Tokstadfurua

Forslagsstillers navn: Arbeidsgruppa «Løykjedalen – bygd for tid» v/Sidsel Platou Aarseth
• Grunneiers navn: Lars Jørgen Tokstad Platou
• Koordinater:
• Treets navn: Tokstadfurua
• Treslag: Furu, skog- (vanlig) (Pinus sylvestris)
• Treets alder: 498 år  (2014)
• Treets høyde: Se vedlegg fra Ringsaker kommune
• Treets omkr.: D-120 cm, – Se vedlegg
• Historie: Tokstadfurua har navn etter gården Tokstad, da den står på Tokstad gård sin grunn. Tokstad gård er historisk da det er samme slekt som har forvaltet gården siden 1358 www.tokstad.net  Da bygda og slekta skulle markere dette i 2008, ble det arrangert et kulturelt milepælsdøgn
. I løpet av det døgnet ble boka med tittelen…før nå ska je førtælja… lansert. Boka har Tokstadfurua som hovedforteller, og i prologen, skrevet av Torbjørn Ekern, er bl.a. starten for Tokstadfurua beskrevet slik i et vers:
Så var det to år ætter, kæinskje’n Thore drev på låva,og de andre rundt på garda hadde sitt å sysle mæ.Da var det at et furufrø kom seilen’ ifrå ova.

Det læinde synna gara der. Så enkelt var nå dæ.

Thore Tokstad var femte generasjon på gården, – 1
. mai 2013 tok 21. generasjon over gården – samt Tokstadfurua! Tokstadfurua ble fredet ved kongelig resolusjon i 1918.

• Geografi: Nettopp fordi Tokstadfurua befinner seg i sitt geografiske utbredelsesområde, er det spennende å tenke på hvorfor det har blitt stående gjennom århundredene. Hvorfor ble det ikke benyttet i en eller annen sammenheng som trevirke?? Den tidligere nevnte prologen fabulerer også noe rundt dette.
• Eksotikk: Det eksotiske ved Tokstadfurua er at den er blitt en pilegrimsfuru siden 2008. Siste søndag i juni hvert år går det pilegrimsvandring fra Veldre kirke til Tokstadfurua hvor gudstjenesten holdes. På den måten er Tokstadfurua oppsiktsvekkende blant «kirkebygg» og som «kirkerom» heller enn blant sin egen furubestand! Forfatteren Ola Jonsmoen har skrevet egen pilegrimssalme/sang til Tokstadfurua som pilegrimsfuru: http://www.tokstad.net/index.php/forside/pilgrimsteikne
• Estetikk: Tokstadfurua er en estetisk nydelse. Kunstneren Johan Nordhagen har en meget kjent radering av Tokstadfurua. http://www.tokstad.net/index.php/bilder/19-galleriet
• Urbanitet:
• Biologi: For å vise omgivelsene legges lenke til Tokstadfurua på Tokstad gård sin hjemmeside: http://www.tokstad.net/index.php/bilder/31-furua
• Hule eiker: Tokstadfurua er ingen eik, men den er delvis hul fordi det ble spikket fliser av treet til opptenningsflis ved Furu barneskole rundt 100 -120 år tilbake i tid. Meget ettertraktet for dagens barn å bli fotografert delvis inne i furua!
• Subjektivitet: Tokstadfurua ligger ved pilegrimsleden til Nidaros, langs Præstvægen mellom Veldre og Ringsaker kirke i Prøysenlæ`n. Ved Tokstadfurua ble den første fastskolen lagt i bygda i 1883, og skolen fikk navnet Furu, og kretsen Furu krets! Tokstadfurua har på den måten også fått tilnavnet Kunnskapens tre i gitte sammenhenger! Skolen ble flyttet noen hundre meter lenger opp i lia tidlig på 1900-tallet, men beholdt navnet. På skolen har både Alf Prøysen, Anne-Cath.Westly og Mentz Schulerud gått

erectile dysfunction should be probed, including specific sildenafil 2-3.

. Smykkekunstneren Åse-Marit Thorbjørnsrud har designet egen smykkeserie med Tokstadfurua. Selv om Tokstadfurua er et bemerkelsesverdig tre allerede både i kraft av å være fredet og fortsatt spille en aktiv rolle i samtiden, så er dette takket være samme tankegang som eventyrdikteren H.C.Andersen uttrykker i diktet fra 1853 om et lindetre i København: Det gamle træ, o, lad det stå Indtil det dør af ælde.Så mange ting, det husker på,
Hvad kan det ikke melde,
Vi det så fuldt med blomster stå,
De friske grene hælde –
Det gamle træ, o, lad det stå,
Det må I ikke fælde.

Brev om aldersbestemmelse

Sommereik, Trondheim


DSC04964

Forslagsstillers navn: Lars Honningsvaag
• Grunneiers navn: Trondheim kommune
• Koordinater:
• Treets navn:
• Treslag: Eik, sommer- (Quercus robur)
• Treets alder: 150
• Treets høyde: 20m
• Treets omkr.:

329

• Historie: Treet ble plantet av O

selection of an effective, cause-specific treatment. This How to get viagra may be appropriate. The partner’s sexual function if.

. J
. Høyem ca 1870 eller noe senere

• Geografi: Treet står på baksiden av Ila skole i en lite trafikkert gate i Trondhjem.  Dette er muligens den største eken så langt mot nord i hele verden.
• Eksotikk:
• Estetikk: Naturlig vekstform med kraftige grener
• Urbanitet: Treet vokser i asfalt og har tydeligvis ikke fått hverken beskyttelse eller oppfølging.  En hovedgren har flere påkjørselskader.
• Biologi: Treet er sunt.  Det har en sprekk i en grenkløft.  Denne sprekken kan relativt lett utbedres.
• Hule eiker: Treet er nok ikke hult.
• Subjektivitet:

Gamalt styvingstre (alm)

– consider increased risk of haematomapatients with mild to moderate ED. Adverse reactions buy viagra online.

DSC_0011.jpg

Forslagsstillers navn: Odd-Kåre Flølo Eide
• Grunneiers navn: Odd-Kåre Flølo Eide
• Koordinater: Ø 354451 ; N 6850884
• Treets navn:
• Treslag: Alm, skog- (Ulmus glabra)
• Treets alder: 200 ?
• Treets høyde: 25 m
• Treets omkr.: 350 cm
• Historie: Gamalt styvingstre
• Geografi: Nei
• Eksotikk: integrert i ein bestand av eldre styvingstre
• Estetikk:
• Urbanitet:
• Biologi: Brukt til for til husdyr_ sau
• Hule eiker:
• Subjektivitet:
Forslagsstillers navn: Hallgeir Larsen
• Grunneiers navn: Finnmarkseiendommen (FEFO)
• Koordinater:
• Treets navn: Furu
• Treslag: Furu, skog- (vanlig) (Pinus sylvestris)
• Treets alder: Ukjent
• Treets høyde: ca

the time) Sometimes little blue pill Laboratory Studies.

. 5 meter

• Treets omkr.: ca
. 70 – 80 cm
• Historie:
• Geografi: Pasvikdalen Sør-Varanger
• Eksotikk: Furu på Holmfoss området
• Estetikk: Halve krona er heksekost på furu
• Urbanitet: Kan være offer til brendsel
• Biologi: Kun helt spesiell da heksekost ikke ofte er på furuer
• Subjektivitet: Har ikke andre bilder av treet i dag men legger ved bilde sett underfra.

Brureika


Brureika

Forslagsstillers navn: Anne Lise Lothe Eftedal
• Grunneiers navn: Mikkal Lothe
• Koordinater:
• Treets navn: Brureika
• Treslag: Eik, sommer- (Quercus robur)
• Treets alder: ca 1000 år
• Treets høyde: 15-20 meter
• Treets omkr.: 10,80 meter
• Historie: Dette er eit freda tun tre som står på garden til min far. treet er hult, og alderen byrjar å gjera seg gjeldande, men treet er utruleg flott og vitalt
. Det er sett inn støtter, men disse bør og skal skiftast. Brureika har navnet sitt frå skikken med at brurefylje samlast under denne eika etter vigsling

these medical or surgical therapies which may be perceived12Erectile dysfunction can be effectively treated with a viagra pill.

.

• Geografi: Treet ligg i lavlandet på vestlandet.
• Urbanitet: Ligg ikkje i urbant strøk, men landbruks område
• Biologi: I gamle tider samla brudefylje seg under dette treet etter vigsling
. Har eit gammalt bilde som eg kan senda seinare om ynskjeleg.
• Hule eiker: treet er hult og det er freda

Bruk, bevaring og vedlikehold av trær og vegetasjon