Om ordningen

Hva er et bemerkelsesverdig tre?

«Bemerkesesverdig tre» er en hedersbevisning til spesielt verdifulle trær som fortjener å bli tatt vare på.

Hvorfor vil vi velge ut bemerkelsesverdige trær?

Etter at naturmangfoldloven trådte i kraft, er det ikke lenger mulig å frede trær etter loven (forstå det den som kan!). Bemerkeslesverdige trær er en form for frivillig vern. Trær som skiller seg ut på ett eller annet vis, kan bli et «Bemerkelsesverdig tre». Kriteriene for dette kan du lese om her. Formålet med «Bemerkelsesverdige trær» er å merke spesielle trær som unike, slik at eieren blir stolt over å eie treet, og naboene stolte over å ha det i nabolaget, eller kommunen stolt over ha det på sin grunn. Et bemerkelsesverdig tre skaper verdi for sine omgivelser, slik en vakker skulptur eller en sjelden antikvitet bringer glede. For at et tre skal får æresbeviningen «bemerkelsesverdig» må grunneier inngå en kontrakt om å ta vare på treet.

Hvordan blir et tre bemerkelsesverdig?

Et tre som skal utpekes som «bemerkelsesverdig» må gå gjennom en viss prosess. Eieren, eller en annen person, kan melde inn slike trær på dette skjemaet til Treets Venner. En jury vil gå gjennom innkomne forslag og finne ut om treet tilfredsstiller kriteriene. I så fall vil Treets venner inngå en skriftlig partnerskapsavtale med grunneieren om treet. Treet blir presentert på vår nettside, og får en plakat montert på eller ved stammen, gjerne ved en høytidelig seremoni hvor et jurymedlem eller en representant fra en av støtteorganisasjonene våre skrur opp skiltet – gjerne med lokalpressen til stede.

På sikt ønsker vi å etablere en kartside hvor man kan zoome inn på en landsdel, klikke på et tre, og få opp nye og gamle bilder av treet, samt annen nyttig informasjon om treet.

  • NRK og Skogselskapet hadde i 2007 en konkurranse kalt «Mitt tre», mange av disse trærne er trolig kandidater til å bli «Bemerkelsesverdig tre».
  • Adresseavisa hadde i 2008 en registrering av de største trærne i Trøndelag.

Foreninger som støtter «Bemerkelsesverdige trær»: