Tilbud på bilder av trær

Vi planla en kunstauksjon, men det viste seg teknisk vanskelig. Vi har derfor, litt forsinket, lagt ut en rekke flotte originaltegninger gitt til Treets Venner av tegnereren Elena Maiolandi til faste priser. Disse 25 forskjellige, vakre, og unike tegningene av trær er supre gaver og selges til inntekt for Treets Venner. De fleste tegningene er i A4 format. Bildene koster nå 400 per stk, 2 for 700 og 3 for 900 kr. Bilde 5600 går for halv pris fordi glasset er knekt. Porto kommer evt i tillegg.

Hvis du vil kjøpe et bilde sender du en epost til