Styret

Styret i Treets Venner

Valgt på årsmøtet 14. mars 2024

Styreleder: Eirik Wærner

Styremedlemmer: 

Sissel Rogne
Vera Johannessen
Mona Ranvik
Janet Eliassen
Ola Myklebost
Cathrine Engelstad


Varamedlemmer:

Halfdan Nitter
Du kan kontakte oss på denne adressen:  
Mailadresse for kontakt med Treets Venner