Styret

Styret i Treets Venner

  • Styreleder: Eirik Wærner
  • Stein Olav Hohle
  • Caroline Forsgren
  • Sidsel Platou Aarseth
  • Jonas Peter Boström

Varamedlemmer:

  • Emilie Dahl Gullberg
  • Tom Kristian Berger

Bruk, bevaring og vedlikehold av trær og vegetasjon