Styret

Styret i Treets Venner

Valgt på årsmøtet 20. juni 2022

Styreleder: Eirik Wærner

Styremedlemmer: 

Linda Fiskerstrand Sperre
Sissel Rogne
Vera Johannesen
Dag Brodin
Cecilie Kinstad
Mona Ranvik


Varamedlemmer:

Ola Myklebost
Eva Anja Michel

Bruk, bevaring og vedlikehold av trær og vegetasjon