Styret

Styret i Treets Venner

Valgt på årsmøtet 20. juni 2022

Styreleder: Eirik Wærner

Styremedlemmer: 

Linda Fiskerstrand Sperre
Sissel Rogne
Vera Johannesen
Dag Brodin
Cecilie Kinstad
Mona Ranvik


Varamedlem:

Ola Myklebost

Du kan kontakte oss på denne adressen: 
post@treetsvenner.no

Bruk, bevaring og vedlikehold av trær og vegetasjon