Brev til Sarspborg kommune

hei

Vi har nå fått melding om at mens ordføreren sjekker hva som skjer, etter både telefon og epost fra Sarpsborgs innbyggere og Treets venner, hugges trærne. Vi får altså ikke engang svar fra ordføreren, før trærne er kuttet etter driftlederes saksbehandling. 

Trær er viktige miljø-elementer som her. Det er 14 stykker av dem som nå raskt er omgjort til flis fra å være miljøskaper, lyddemper og støvfilter. Vi spør hermed hva slags saksbehandling er det på trefelling i Sarpsborg? Lovnader om nyplanting er noe helt annet enn etablerte store og friske trær som her. Trær må pleies og det ser ikke ut til å prioriteres, og da er heller ikke søyletrær noen løsning.

Vi ønsker hermed formelt innsyn i saksbehandlingen knyttet til huggingen av alleen, i de trefaglige vurderinger som ligger til grunn, og i de planer for erstatning og nyplantinger av slike alléer/spesielle trær i Sarpsborg. Vi har fått bekymringsmeldinger om at det skal skje omfattende «erstatninger» av brysomme trær i Sarpsborg, noe vi mener kan tyde på at deres politiske nivå ikke har fått disse sakene på sitt bord, men at det blir behandlet administrativt. Vi er sikre på at Sarpsborgs innbyggere og politikere tar trærnes rolle i byen seriøst, så vi ser frem til dokumentasjonen.

Mvh Treets Venner

V/sekretær Sissel Rogne

7. mar. 2024 kl. 08:28 skrev Treets Venner:

Foreningen Treets Venner er kjent med at det nå pågår hugst av Sapsborgs fine allereer. Det er en omfattende hugst som er planlagt, noe som vi mener ødelegger bymiljøet både for menneskene og det biologiske mangfoldet. Men vi ser at  ihht Jon-Harald Huseby, som er driftsleder park i Sarpsborg kommune, brukes det vanlige argumentet at «liv og helse» er i fare. 

Slike argumenter er det alltid når trær blir store; vi kan få stormer som fører til at trær velter og grener brekker. Planlagt gjenplanting av tyder på at det er andre argumenter som også er fremme: grenene over veibanen, og mindre vedlikehold.  Vi mener at disse planlagte søyletrærne på ingen måte kan erstatte disse alleene både estetisk, kulturelt og av hensyn til naturmangfoldet. Vi bestrider også at disse trærne er mer egnet i slik rabatter av hensyn til vind etc. og de må pleies for å beholde søyleformen.

Vi ser at naturmangfoldet i byer er under stort press og et av de viktigste elementene er nettopp store trær. Vi ber derfor om å få en arborist-uttalelse på at det er stor fare for at disse trærne kan brekke, siden kuttflatene på de felte trærne tyder på at det ikke er noe i veien med trærne.

Vi protesterer følgelig på argumentasjonen og støtter Sarpsborgs innbyggere om å ivareta alleene som gir Sarpsborg et hyggelig miljø, og er viktig for artsmangfoldet i byene som er under meget stort press og som ikke kan erstattes av nye og «moderne» søyletrær. 

Med Vennlig hilsen og se vedlegg.

(sign)                                                                                   (sign)

Eirik Wærner                                                                    Sissel Rogne

Styreleder, Treets Venner                                             Sekretær, Treets Venner

Epost til kommune 7/3-24