Juryen for Bemerkelsesverdige trær

Juryleder

Margrethe GeelmuydenMargrethe Geelmuyden, journalist, Oslo

Margrethe Geelmuyden er journalist og forfatter og skriver om natur, byutvikling og hagekunst for blant annet Aftenposten, Dagens Næringsliv og D2. Hun er engasjert for bevaring av grønne lunger i Oslo. Hun har tidligere vært senior kommunikasjonsrådgiver i Geelmuyden.Kiese.

Jurymedlemmer

Torill GjelsvikTorill Gjelsvik, daglig leder, Kristiansand

Torill Gjelsvik er utdannet planteskolegartnertekniker/ jordbrugsteknolog ved Havebrugshøjskolen Vilvorde, Danmark. Arbeidet med sunnhetskontroll av planter i veksthus og planteskoler på Sjælland. I 1989 ansatt som daglig leder av botanisk hage ved Agder naturmuseum og botaniske hage, Gimle Gård. Gimle Gård er en gammel herregård, med en park som hovedsakelig består av bøke- og lindetrær plantet på slutten av 1700-tallet. Hun har vært med på planlegging og oppbygging av botanisk hage. I tillegg til vanlige plantesamlinger har botanisk hage nasjonalt klonarkiv for georginer, stauder, roser og peoner.


Per Harald Salvesen, professor emeritus ved  Universitetet i Bergen

Per Harald Salvesen har arbeidet ved Universitets-hagene – Bergens tre botaniske hager med studier av variasjon innen viltvoksende og dyrkede planter. Eksempler: slekten Sorbus (rogn og asal) i Norden, Rosa (villroser og kurlturminneroser), Buxus (buksbom i gamle hager), Tulipa (variasjon i gamle hagetulipaner), i tillegg til utviklings- og blomstringsfysiologi (Festuca, Luzula, Gnapnalium etc.), hage- og introduksjonshistorie (særlig om trær og busker).


Tommy TønsbergTommy Tønsberg, redaktør, Nannestad

Tommy Tønsberg er ansvarlig redaktør for Norsk Hagetidend, og har over 12 års fartstid i Det norske hageselskap. Han har skrevet tre hagebøker, og holder en rekke foredrag i hagelag over hele landet. Når han ikke jobber med bladproduksjon holder han på å opparbeide sin 18 mål store tomt i Nannestad til hage og arboret. I tillegg er han en ivrig hage- og plantefotograf.


Eirik Rudi WærnerEirik Rudi Wærner, miljørådgiver, Oslo

Eirik Wærner er styreleder i Treets venner, og dermed representant for styret i juryen. Wærner har arbeidet med bevaring av trær i Oslo kommune, Miljøetaten på 80-tallet, og skrevet rapporten: Orientering om trærs betydning, nabolovens § 3 og fredning av trær etter naturvernloven». Wærner har lest seg opp på naboloven og annet lovverk om trær, og er en av Norges fremste eksperter på dette området.