Kategoriarkiv: møter

Møteplass for naturverninteresserte 9 jan, Tema: Treets Venner.

Årets første treff på Kaffistova blir tirsdag 9 januar fra kl. 18.Eirik Wærner kommer og forteller om TREETS VENNER og hva de jobber med og hvilke oppgaver de står overfor.«Treets Venner er en forening hvor alle som er glade i trær kan samles til aktivt arbeid for å fremme treets interesser.»Kan NOA dra nytte av Treets Venners erfaringer? Er det oppgaver vi i felleskap kan løse?Håper du kommer innom Kaffistova (i underetasjen) på tirsdag til hyggelig prat, problemløsning, god mat og drikke.Sted: Kaffistova, Kristian IVs gate 2. Første møtekveld: Tirsdag 9 jan. fra kl. 18. NOA, Naturvernforbundet i Oslo og Akershushar tatt initiativ til en møteplass hvor natur- og miljøinteresserte kan møtes for uforpliktende samvær.Vi ønsker å skape et sted hvor både medlemmer og andre kan komme innom for å treffe likesinnede, ha interessante samtaler og sosialt samvær. Er du sulten eller tørst kan Kaffistova by på en rikholdig meny.Andre tirsdag i hver måned (ikke juli/august) samles vi på Kaffistova fra 18 til 21. Vi får et eget rom i underetasjen.Tillitsvalgte i fylkeslaget og/eller lokallag vil være vertskap.Vi håper også etterhvert å kunne tilby foredrag, quiz og andre overraskelser. Stikk innom, og ta gjerne med deg noen.

Trær og JUSS

Temamøte på Litteraturhuset Oslo om rettigheter, plikter og lover når det gjelder trær og tomtegrenser. Hvilke konflikter som kan oppstå og hvordan håndtere dette lovmessig.

Advokat Vegard Syvertsen vil informere om lover og rettigheter, og Eirik Werner, Styreleder i Treets Venner, vil belyse trærnes betydning i miljøperspektiv.

Arrangementet er gratis og det vil bli anledning til å stille spørsmål etter foredraget.

Temamøtet avholdes på Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, 2.etg Rom Kverneland onsdag 8. november kl 18 – 20. Det er ønskelig med en uforpliktende påmelding til kontakt@treetsvenner.no innen slutten av oktober.

Du kan se opptak fra møtet her:

Innledning ved styreleder Eirik Wærner

Foredrag ved advokat Vegard Syvertsen

Spørsmål og svar

Ekstraordinært årsmøte 30. august

Disse sakene ble derfor utsatt til ekstraordinært årsmøte, som avholdes digitalt eller med fysisk oppmøte hos Asplan VIAK i Kongens gate 1 (ved Bankplassen).

Sted: Asplan VIAK, Kongens gate 1
Tid: Tirsdag 30. august 2022 kl. 19.00
Du kan også delta på Teams –> Link.

Forslag til årsmelding, samt regnskap vil bli lagt ut på treetsvenner.no så snart det er klart. Der finner du også referat fra årsmøtet.

Saker til behandling:

  • Godkjenning av årsmelding – se den under (PDF)…
  • Godkjenning av regnskap
  • Budsjett og kontingent
  • Valg av valgkomite

Denne innkallingen kommer vel lovlig sent i forhold til hva vedtektene sier. Det skyldes rett og slett en forglemmelse fra min side. Vi håper imidlertid at årsmøtet likevel godkjenner innkallingen.

Med vennlig hilsen
Eirik Wærner, styreleder

Referat fra Treets Venners årsmøte 2022

Treets venner har slitt de siste årene med å fylle styreplassene, men på årsmøtet 20. juni ble det valgt et fulltallig styre! Og ikke bare det – dette er et styre med stor fagkunnskap og bredde, så dette lover meget bra, sier gjenvalgt styreleder Eirik Rudi Wærner.

Årsmøtet ble holdt på Teams, og referent var Mona Ranvik.

Årsmøteinnkallingen
Eirik Wærner redegjorde for at han mente at årsmøtet var lovlig innkalt i henhold til vedtektene. Innkallingen ble sendt medlemmene på epost og sms. Vedtak: Innkallingen ble godkjent.

Valg av møteleder
Eirik Wærner ble foreslått som møteleder.
Mona Ranvik ble foreslått som referent.
Vedtak: Begge ble valgt. Stein Olav Hohle og Odd Einar Dørum ble valgt til å undertegne protokollen.

Årsmelding
Gjennomgang av årsmeldingen utsettes til ekstraordinært årsmøte.

Regnskap
Gjennomgang av regnskapet utsettes til ekstraordinært årsmøte.
Tonje Kjus Garden har gjort godt arbeid med regnskap og medlemsregister.

Revisorrapport, kontingent og budsjettforslag 2022 ble alle utsatt til ekstraordinært årsmøte.

Valg av styre, revisor og valgkomite
Valgkomiteens forslag ble fremlagt av Eirik Wærner. Valgkomiteen har bestått av Kristin Moldestad og Odd Einar Dørum.

Leder: Eirik Wærner gjenvelges for ett år.
Disse foreslås som styremedlemmer for to år:
Linda Fiskerstrand Sperre
Sissel Rogne
Vera Johannesen
Dag Brodin
Cecilie Kinstad
Mona Ranvik

Varamedlemmer (velges for ett år). Det foreslås valg på:
Ola Myklebost
Eva Anja Michel
Revisor: Valg utsettes til ekstraordinært årsmøte
Vedtak: Valgkomiteens innstilling tiltres. Valgt styre velger selv hvem som skal sitte i 1 år og 2 år.

Valgkomite:
Valg av valgkomite utsettes til ekstraordinært årsmøte.

Referatet ble signert av Stein Olav Hohle og Odd Einar Dørum.