Spisslønnnen i Sandvika

Les oppdatering av saken her

Bærum kommune sier de motvillig  felle det flotte treet, ut fra trefaglige kriterier, men naboene protesterer. Parkforvalterne sier at spisslønnen er viktig for hele området, og det er trist at de nå må ta den ned. To tilstandsrapporter tilsier at treet er hult og delvis råttent inni stammen, og at den mekaniske styrken er redusert med 27%. Det er nå bare 4-5 slike store trær igjen i Sandvika, og det er svært viktig å ta vare på dem. Lokale treentusiaster mener treet har greid seg fint gjennom stormen nylig, og står såpass isolert at faren er liten for personskader om det skulle knekke. Treets Venner er blitt kontaktet om bistand, og har bedt kommunen utsette fellingen og sende oss fagvurderingene. Det er faktisk slik at store, gamle og hule trær er svært viktige økologisk og for biodiversiteten, og bør vernes best mulig (se lenken under). Vi må slutte med å hugge ned alle trær som vise den minste tendens til råtne grener eller sprekker i stammen. Slike trær bør, i tråd med naturmangfoldsloven, vernes spesielt, for å ivareta de mange sjeldne artene som er avhengige disse økologiske nisjene. I tillegg har disse store gamle trærne, som har klart seg gjennom varierende vilkår i over 100 år, en verdifull genetikk som ikke kopieres ved å kjøpe masseproduserte trær som oftest stammer fra sydlige trakter. Disse vil være viktige nå når klimaet er i endring.

Bilder som viser det flotte treet og plasseringen i forhold til bygninger og omgivelser. Foto Siri Anzjøn

Vedlagt brevet til kommunen.

Les om den spesielle økologien i hule, råtne, døende trær.