Vil kjøpe skog for å bevare den: – Privatpersoner og bedrifter må ta ansvar

Vi samler inn penger nå. Planen er å kjøpe vår første «folkeskog» før sommeren. Det sier styreleder Petter L. Mathisen i den nystartede stiftelsen Min Villskog. [Fra Dagsavisen 6/3-24]
Kjøp av skog for å kunne utvide Trillemarka naturreservat i Buskerud, er en av mulighetene Min Villskog nå vurderer.
Med kjøpet av denne og etter hvert andre skoger, håper Mathisen å kunne forhindre at skog og villmark blir ofret til fordel for blant annet flatehogst, hyttefelt, vindmøller og veiutbygging.
–Målet er å bevare disse skogområdene urørte og intakte for framtidige generasjoner, sier Mathisen.

Les saken i Dagsavisen