Om oss

TREETS VENNER

er en forening hvor alle som er glade i trær kan samles til aktivt arbeid for å fremme treets interesser.

Foreningen skal arbeide for å beholde og øke trebestanden i våre nærmiljøer gjennom bevaring av verdifulle enkelttrær og trevegetasjon generelt, samtidig som en vil rette oppmerksomheten mot nødvendigheten av kontinuerlig nyplanting.
En behøver således ikke ha spesiell faglig bakgrunn for å bli medlem. Om du er glad i trær og ønsker å se flere av dem i dine daglige omgivelser, er du godt kvalifisert til å bli en trevenn.

TREETS VENNER arbeider på flere plan:

  • TREETS VENNER gir råd og veiledning til alle om bevaring av trær
  • TREETS VENNER hjelper til med juridisk veiledning
  • TREETS VENNER arbeider for å styrke trærnes rettsvern
  • TREETS VENNER gir råd om nyplantinger av trær og hva som egner seg hvor
  • TREETS VENNER uttaler seg i reguleringsplaner og annet om bevaring av trær
  • TREETS VENNER arrangerer møter og turer til spesielt interessante grønne kulturmiljøer
  • TREETS VENNERS årsmøte har aktuelle foredrag om trær
  • TREETS VENNERS årsmøte utpeker æresmedlemmer av foreningen
  • TREETS VENNERS årsmøte utpeker kandidater til vår hederspris TREVENNEN

Foreningen er tilsluttet Det norske hageselskap.

Kontakt:

TREETS VENNER – org.nr: 989 859 080
c/o Eirik Wærner
Østmarkveien 3, 0687 Oslo
Tlf. +47 9586 5272.