Må virkelig en 100 år gammel spisslønn felles i Sandvika?

Oppdatering: Svaret er nei!

Og slik så treet ut da parkvesenet hadde gjort som de ville. Man må jo spørre seg hvor lenge dette treet vil leve med så skamfert krone? Litt usikker på om en arborist ville være stolt av dette resultatet. Hvorfor påberoper man seg så ofte at trær må kuttes av hensyn til folks sikkerhet, men hvor ofte hører vi at noen får et tre eller en gren i hodet (hvis de ikke selv kuttet den)?

«- Kommunen fikk sterke reaksjoner på at treet skulle felles. Vi har etter en ny gjennomgang av saken konkludert med å la treet stå, men at det blir beskåret på en slik måte at det ikke er fare for at store greiner faller ned», sier Torbjørn Hansen, parkforvalter i Bærum kommune.
Se kommunens nettsider for utdyping.

Faksimile fra Budstikka 27/11-23

Les den opprinnelige saken her.