innkalling til årsmøte

Det innkalles til årsmøte i Treets venner i hht tidligere utsendt varsel

Dato: 14. mars kl 19.00

Sted: Asplan VIAK, Kongens gate 1, 0153 Oslo (Bankplassen) Eller på teams. Alle medlemmer har fått lenke til teams, er du ikke medlem men interessert, så møt opp, eventuelt send en melding til oss, og du får teamslenke så du kan delta online.

Vennligst møt presis, da ytterdøren er stengt. Vi henter oppmøtte litt før 19.00. Skulle du komme for sent, ring eller SMS til 95780492.

Forslag til dagsorden:

1. Valg av møteleder.

2. Årsmelding.

3. Regnskap.

4. Fastsettelse av årskontingent.

5. Budsjettforslag.

6. Innkomne forslag (ingen forslag er registrert innen fristen).

7. Valg av styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer.

8. Valg av revisor.

9. Valg av valgkomité på tre medlemmer.

Pause med enkel bevertning

Etter årsmøtet blir det en samtale mellom tidligere anleggsgartnermester Knut Thorvaldsen og arborist Erik Solfjeld. Temaet er trepleie-fagets utvikling.

Her vil vi trolig få høre om plombering og bardunering av trær, samt utfresing av død ved og gjenstøping med betong, i den tanke at dette var bra for å få trærne til å leve lengst mulig. I de siste 50 årene har disse metodene ikke vært i bruk, fordi ny kunnskap kom på banen. Knut Thorvaldsen har vært i fremste linje med å følge faget, og vil garantert ha mange interessante betraktninger.

Ønsker du å bli med, så bare kom.