Sarpsborg fjerner sine flotte trerekker

Sarpsborg har mange fine gamle trær i rekke i midtrabettene. Nå mener kommunen at de «råtner fra toppen» og er en sikkerhetsrisiko, og har begynt å systematisk sage dem ned. Treets venner har bedt dem stoppe kuttingen og oversende den trefaglige dokumentasjon som ligger til grunn, men så langt har de bare fortsatt. (Bilde Janet Eliassen, Treets Venner)

En rask inspeksjon fra vår side kan ikke påvise noe vesentlig råteproblem, og snittflatene i stammer og grener fremstår som sunne. Det høres merkelig at trærne må tas ned pga «råte i toppen», hvordan er dette fastlagt? Det må vel i tilfelle føre til noen ekstra pinner i gaten og neppe vesentlig helserisiko? Disse trærne er jo sentrale i byens gatebilde, og gir stor estetisk, miljømessig og økologisk verdi.

Takk til Päivi Hilska både for å ha gjort oss oppmerksomme på saken og for denne artige tegningen.