Medlemskap

Innmelding:

Vi har fått et nytt skjema for innmelding i Treets Venner.
–> Klikk her for å melde deg inn!

Utmelding:

For å melde deg ut, sender du en mail til 

med UTMELDING som tittel og ditt medlemsnavn i mailteksten.

Om du vil oppgi en grunn for utmeldingen er det fint, men ikke påkrevet!
(Husk å bruke samme mailadresse som den du får meldinger fra oss gjennom).

Andre henvendelser om medlemsskap: send epost til