Må virkelig en 100 år gammel spisslønn felles i Sandvika?

Oppdatering: Svaret er nei!

Og slik så treet ut da parkvesenet hadde gjort som de ville. Man må jo spørre seg hvor lenge dette treet vil leve med så skamfert krone? Litt usikker på om en arborist ville være stolt av dette resultatet. Hvorfor påberoper man seg så ofte at trær må kuttes av hensyn til folks sikkerhet, men hvor ofte hører vi at noen får et tre eller en gren i hodet (hvis de ikke selv kuttet den)?

«- Kommunen fikk sterke reaksjoner på at treet skulle felles. Vi har etter en ny gjennomgang av saken konkludert med å la treet stå, men at det blir beskåret på en slik måte at det ikke er fare for at store greiner faller ned», sier Torbjørn Hansen, parkforvalter i Bærum kommune.
Se kommunens nettsider for utdyping.

Faksimile fra Budstikka 27/11-23

Les den opprinnelige saken her.

innkalling til årsmøte

Det innkalles til årsmøte i Treets venner i hht tidligere utsendt varsel

Dato: 14. mars kl 19.00

Sted: Asplan VIAK, Kongens gate 1, 0153 Oslo (Bankplassen) Eller på teams. Alle medlemmer har fått lenke til teams, er du ikke medlem men interessert, så møt opp, eventuelt send en melding til oss, og du får teamslenke så du kan delta online.

Vennligst møt presis, da ytterdøren er stengt. Vi henter oppmøtte litt før 19.00. Skulle du komme for sent, ring eller SMS til 95780492.

Forslag til dagsorden:

1. Valg av møteleder.

2. Årsmelding.

3. Regnskap.

4. Fastsettelse av årskontingent.

5. Budsjettforslag.

6. Innkomne forslag (ingen forslag er registrert innen fristen).

7. Valg av styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer.

8. Valg av revisor.

9. Valg av valgkomité på tre medlemmer.

Pause med enkel bevertning

Etter årsmøtet blir det en samtale mellom tidligere anleggsgartnermester Knut Thorvaldsen og arborist Erik Solfjeld. Temaet er trepleie-fagets utvikling.

Her vil vi trolig få høre om plombering og bardunering av trær, samt utfresing av død ved og gjenstøping med betong, i den tanke at dette var bra for å få trærne til å leve lengst mulig. I de siste 50 årene har disse metodene ikke vært i bruk, fordi ny kunnskap kom på banen. Knut Thorvaldsen har vært i fremste linje med å følge faget, og vil garantert ha mange interessante betraktninger.

Ønsker du å bli med, så bare kom.

Sarpsborg fjerner sine flotte trerekker

Sarpsborg har mange fine gamle trær i rekke i midtrabettene. Nå mener kommunen at de «råtner fra toppen» og er en sikkerhetsrisiko, og har begynt å systematisk sage dem ned. Treets venner har bedt dem stoppe kuttingen og oversende den trefaglige dokumentasjon som ligger til grunn, men så langt har de bare fortsatt. (Bilde Janet Eliassen, Treets Venner)

En rask inspeksjon fra vår side kan ikke påvise noe vesentlig råteproblem, og snittflatene i stammer og grener fremstår som sunne. Det høres merkelig at trærne må tas ned pga «råte i toppen», hvordan er dette fastlagt? Det må vel i tilfelle føre til noen ekstra pinner i gaten og neppe vesentlig helserisiko? Disse trærne er jo sentrale i byens gatebilde, og gir stor estetisk, miljømessig og økologisk verdi.

Takk til Päivi Hilska både for å ha gjort oss oppmerksomme på saken og for denne artige tegningen.

Vil kjøpe skog for å bevare den: – Privatpersoner og bedrifter må ta ansvar

Vi samler inn penger nå. Planen er å kjøpe vår første «folkeskog» før sommeren. Det sier styreleder Petter L. Mathisen i den nystartede stiftelsen Min Villskog. [Fra Dagsavisen 6/3-24]
Kjøp av skog for å kunne utvide Trillemarka naturreservat i Buskerud, er en av mulighetene Min Villskog nå vurderer.
Med kjøpet av denne og etter hvert andre skoger, håper Mathisen å kunne forhindre at skog og villmark blir ofret til fordel for blant annet flatehogst, hyttefelt, vindmøller og veiutbygging.
–Målet er å bevare disse skogområdene urørte og intakte for framtidige generasjoner, sier Mathisen.

Les saken i Dagsavisen

Katastrofal tremassakre i Bergen

Vegvesenet har bestilt «oppstamming» av trær langs innfartsårene, resultatet var katastrofalt.
Prosjektleder Roger Johannessen i Statens vegvesen skriver følgende i en e-post til BT: «Vi bestilte oppstamming av trærne, noe som blir gjort med jevne mellomrom for å unngå at greiner kommer for nær veien, og for å opprettholde sikten. Begge disse forholdene har med trafikksikkerhet å gjøre. Trearbeidene blir utført av driftsentreprenør etter krav i vår kontrakt».
Arborister er sjokkert over resultatet. I BT viser de hvordan noen grener er kuttet tett inntil stammen, andre på tilfeldige steder, gjerne midt på, og med oppflerret bark nedover stammen.
Trykk på ► over for å lese mer.

Faksimile fra Bergens Tidende 14/2-24

Lenke til artikkelen (betalingsmur, – 1 kr)

Les Treets Venners beskrivelse om hvordan store grener skal kuttes