Årets Trevenn 2024

Vi hadde et fint årsmøte i går med bra oppslutning.

Høydepunktet var « foredraget» ; samtalen mellom anleggsgartnermester Knut Thorvaldsen og arborist Erik Solfjeld. Temaet var trepleiefagets utvikling.

Kronen på verket var utdelingen av Treets venners pris «Trevennen 2024», vår spesialdesignede plakett til anleggsgartnermester Knut Thorvaldsen for hans mangeårige innsats for trepleiefaget.

Knut Thorvaldsen (t.h.) får tildelt trevennprisen 2024 av styreledeer Eirik Rudi Wærner. Foto: Ole Billing Hansen – fra Park og anlegg

Her er begrunnelsen:

« Knut Thorvaldsen har vist et brennende engasjement for trær og trepleiefaget gjennom hele sin karriere. Han ledet an i protestene mot toppkapping av trær, som var utbredt fram til slutten av 70-tallet. Han investerte tidlig store summer i utstyr for trekirurgi, men la dette utstyret fort på hylla da dr. Alex Shigo kom med nye teorier om moderne trepleie – som han har jobbet etter siden.

Som anleggsgartnermester har han også vært med på å etablere en rekke vellykkede nyere treanlegg i Norge.

Han var også en pådriver for å skaffe penger til forskningsarbeid på trær, og satt mange år i styret til «Nordisk forskingsfond for bytrær». Han satt også som styremedlem i Treets venner de første fem årene av foreningens liv, og han var med på å starte FAGUS. Så med mer enn 50 års virke for trærnes betydning er dette en verdig vinner av hedersprisen TREVENNEN 2024!»