Byen trenger trær!

I sommer skal ungdommer i hele Oslo ha sommerjobb som treplantere. Gjennom prosjektet Oslotrær har vi sammen med Líf Laga de siste årene banet vei for hvordan treplanting kan være en jobb som ikke bare skapes i sommerferien, men som kan bli en jobb året rundt.

For trær krever oppfølging. Treplanting er ikke en arbeidsoppgave du har avsluttet, det er en arbeidsoppgave du har påbegynt. Arbeidet med treet starter når du har satt det i bakken, og det å ta vare på treet er et ansvar du har påtatt deg.

Les mer på Facebook-sida Byen trenger trær

Ekstraordinært årsmøte 30. august

Disse sakene ble derfor utsatt til ekstraordinært årsmøte, som avholdes digitalt eller med fysisk oppmøte hos Asplan VIAK i Kongens gate 1 (ved Bankplassen).

Sted: Asplan VIAK, Kongens gate 1
Tid: Tirsdag 30. august 2022 kl. 19.00
Du kan også delta på Teams –> Link.

Forslag til årsmelding, samt regnskap vil bli lagt ut på treetsvenner.no så snart det er klart. Der finner du også referat fra årsmøtet.

Saker til behandling:

  • Godkjenning av årsmelding – se den under (PDF)…
  • Godkjenning av regnskap
  • Budsjett og kontingent
  • Valg av valgkomite

Denne innkallingen kommer vel lovlig sent i forhold til hva vedtektene sier. Det skyldes rett og slett en forglemmelse fra min side. Vi håper imidlertid at årsmøtet likevel godkjenner innkallingen.

Med vennlig hilsen
Eirik Wærner, styreleder

Referat fra Treets Venners årsmøte 2022

Treets venner har slitt de siste årene med å fylle styreplassene, men på årsmøtet 20. juni ble det valgt et fulltallig styre! Og ikke bare det – dette er et styre med stor fagkunnskap og bredde, så dette lover meget bra, sier gjenvalgt styreleder Eirik Rudi Wærner.

Årsmøtet ble holdt på Teams, og referent var Mona Ranvik.

Årsmøteinnkallingen
Eirik Wærner redegjorde for at han mente at årsmøtet var lovlig innkalt i henhold til vedtektene. Innkallingen ble sendt medlemmene på epost og sms. Vedtak: Innkallingen ble godkjent.

Valg av møteleder
Eirik Wærner ble foreslått som møteleder.
Mona Ranvik ble foreslått som referent.
Vedtak: Begge ble valgt. Stein Olav Hohle og Odd Einar Dørum ble valgt til å undertegne protokollen.

Årsmelding
Gjennomgang av årsmeldingen utsettes til ekstraordinært årsmøte.

Regnskap
Gjennomgang av regnskapet utsettes til ekstraordinært årsmøte.
Tonje Kjus Garden har gjort godt arbeid med regnskap og medlemsregister.

Revisorrapport, kontingent og budsjettforslag 2022 ble alle utsatt til ekstraordinært årsmøte.

Valg av styre, revisor og valgkomite
Valgkomiteens forslag ble fremlagt av Eirik Wærner. Valgkomiteen har bestått av Kristin Moldestad og Odd Einar Dørum.

Leder: Eirik Wærner gjenvelges for ett år.
Disse foreslås som styremedlemmer for to år:
Linda Fiskerstrand Sperre
Sissel Rogne
Vera Johannesen
Dag Brodin
Cecilie Kinstad
Mona Ranvik

Varamedlemmer (velges for ett år). Det foreslås valg på:
Ola Myklebost
Eva Anja Michel
Revisor: Valg utsettes til ekstraordinært årsmøte
Vedtak: Valgkomiteens innstilling tiltres. Valgt styre velger selv hvem som skal sitte i 1 år og 2 år.

Valgkomite:
Valg av valgkomite utsettes til ekstraordinært årsmøte.

Referatet ble signert av Stein Olav Hohle og Odd Einar Dørum.

Bruk, bevaring og vedlikehold av trær og vegetasjon