Alle innlegg av Øyvind Rauset

Byens trær

Bymiljøetaten i Oslo kommune har laget en flott PDF om byens trær. Fra forordet:

«Denne brosjyra gir et innblikk i flere sider ved trær i by. Vi ønsker å synliggjøre Oslotrærnes mange kvaliteter og særpreg. Forhåpentligvis kan brosjyra bidra til økt forståelse for bytrærnes verdi og plass i bybildet. Dette fjerde opplaget av “Byens trær” inneholder også noen tips om hvordan du kan plante trær.»

Absolutt leseverdig for alle trevenner. Last den ned her!

Byen trenger trær!

I sommer skal ungdommer i hele Oslo ha sommerjobb som treplantere. Gjennom prosjektet Oslotrær har vi sammen med Líf Laga de siste årene banet vei for hvordan treplanting kan være en jobb som ikke bare skapes i sommerferien, men som kan bli en jobb året rundt.

For trær krever oppfølging. Treplanting er ikke en arbeidsoppgave du har avsluttet, det er en arbeidsoppgave du har påbegynt. Arbeidet med treet starter når du har satt det i bakken, og det å ta vare på treet er et ansvar du har påtatt deg.

Les mer på Facebook-sida Byen trenger trær

Ekstraordinært årsmøte 30. august

Disse sakene ble derfor utsatt til ekstraordinært årsmøte, som avholdes digitalt eller med fysisk oppmøte hos Asplan VIAK i Kongens gate 1 (ved Bankplassen).

Sted: Asplan VIAK, Kongens gate 1
Tid: Tirsdag 30. august 2022 kl. 19.00
Du kan også delta på Teams –> Link.

Forslag til årsmelding, samt regnskap vil bli lagt ut på treetsvenner.no så snart det er klart. Der finner du også referat fra årsmøtet.

Saker til behandling:

  • Godkjenning av årsmelding – se den under (PDF)…
  • Godkjenning av regnskap
  • Budsjett og kontingent
  • Valg av valgkomite

Denne innkallingen kommer vel lovlig sent i forhold til hva vedtektene sier. Det skyldes rett og slett en forglemmelse fra min side. Vi håper imidlertid at årsmøtet likevel godkjenner innkallingen.

Med vennlig hilsen
Eirik Wærner, styreleder