Alle innlegg av Øyvind Rauset

Referat fra Treets Venners årsmøte 2022

Treets venner har slitt de siste årene med å fylle styreplassene, men på årsmøtet 20. juni ble det valgt et fulltallig styre! Og ikke bare det – dette er et styre med stor fagkunnskap og bredde, så dette lover meget bra, sier gjenvalgt styreleder Eirik Rudi Wærner.

Årsmøtet ble holdt på Teams, og referent var Mona Ranvik.

Årsmøteinnkallingen
Eirik Wærner redegjorde for at han mente at årsmøtet var lovlig innkalt i henhold til vedtektene. Innkallingen ble sendt medlemmene på epost og sms. Vedtak: Innkallingen ble godkjent.

Valg av møteleder
Eirik Wærner ble foreslått som møteleder.
Mona Ranvik ble foreslått som referent.
Vedtak: Begge ble valgt. Stein Olav Hohle og Odd Einar Dørum ble valgt til å undertegne protokollen.

Årsmelding
Gjennomgang av årsmeldingen utsettes til ekstraordinært årsmøte.

Regnskap
Gjennomgang av regnskapet utsettes til ekstraordinært årsmøte.
Tonje Kjus Garden har gjort godt arbeid med regnskap og medlemsregister.

Revisorrapport, kontingent og budsjettforslag 2022 ble alle utsatt til ekstraordinært årsmøte.

Valg av styre, revisor og valgkomite
Valgkomiteens forslag ble fremlagt av Eirik Wærner. Valgkomiteen har bestått av Kristin Moldestad og Odd Einar Dørum.

Leder: Eirik Wærner gjenvelges for ett år.
Disse foreslås som styremedlemmer for to år:
Linda Fiskerstrand Sperre
Sissel Rogne
Vera Johannesen
Dag Brodin
Cecilie Kinstad
Mona Ranvik

Varamedlemmer (velges for ett år). Det foreslås valg på:
Ola Myklebost
Eva Anja Michel
Revisor: Valg utsettes til ekstraordinært årsmøte
Vedtak: Valgkomiteens innstilling tiltres. Valgt styre velger selv hvem som skal sitte i 1 år og 2 år.

Valgkomite:
Valg av valgkomite utsettes til ekstraordinært årsmøte.

Referatet ble signert av Stein Olav Hohle og Odd Einar Dørum.

Ny rekord for blodbøk og kristtorn?

Blodbøk blir ofte benyttet som prydtre – enten som enkelttre eller i hekk. Blodbøka i Leikanger ble plantet i 1890 og stammer sannsynligvis fra Tyskland. Foto: Karl Husabø.

Karl Husabø forteller at blodbøka i 1970 ble målt til 25.9 meter, av en overingeniør fra Statens vegvesen.
Og treet fortsatte å vokse. 24. juni i år ble blodbøka målt til 30,8 meter og med en omkrets på fire meter.
Les mer i Lars Sandved Dalens artikkel om om svært høye trær i Sogn – på NIBIOs hjemmeside (Norsk institutt for bioøkonomi)

ØKOKRIM om miljøkrim og rettsvern for trær

Vi måtte klype oss i armen, men dette er ikke en drøm: Økokrim ser ut til også å omfatte miljøkriminalitet, og de har lagt ut en stor side om Treets rettsvern på sine nettsider! Den er skrevet av Guro Hessner, landskapsarkitekt og arborist ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.

«Trær er de lengstlevende og største av våre naturlige landskapselementer, og er i stor grad med å prege landskapet rundt oss. De har viktige romdannende, strukturerende og skalaformidlende funksjoner i omgivelsene våre.»
«Trær kan myke opp et sterilt og hardt bymiljø, gi et sted en spesiell stemning, identitet eller særegenhet, skjule uønskede elementer, fremheve andre, eller bare være et element i seg selv.» — Les mer av denne utmerkede artikkelen på okokrim.no
(Bildet over er av Tøyenparken i Oslo, der trærne er meget godt beskyttet! Foto: Øyvind Rauset.)