Byens trær

Bymiljøetaten i Oslo kommune har laget en flott PDF om byens trær. Fra forordet:

«Denne brosjyra gir et innblikk i flere sider ved trær i by. Vi ønsker å synliggjøre Oslotrærnes mange kvaliteter og særpreg. Forhåpentligvis kan brosjyra bidra til økt forståelse for bytrærnes verdi og plass i bybildet. Dette fjerde opplaget av “Byens trær” inneholder også noen tips om hvordan du kan plante trær.»

Absolutt leseverdig for alle trevenner. Last den ned her!