Årsmøte 15. mars 2023

Årsmøte i Treets Venner foregår 15. mars kl 19.00 hos Asplan VIAK i Kongensgate 1. Mulighet for å delta via Teams, medlemmer får link i epost. Andre kan be om å få delta ved å sende epost til oss.