Alle innlegg av Øyvind Rauset

Endringer i arealbruk og grøntstruktur i Oslo og Akershus

Statistisk Sentralbyrå sendte 16

Apomorphine has shown efficacy in placebo-controlled- diabetes mellitus cheap viagra.

. mars 2020 ut et hefte som belyser endringer i grøntutviklingen i Oslo og Akershus, bl.a basert på undersøkelser i 2015 sammenlignet med 2017, også med satelittbilder.

Satellittbildene er kombinert med SSBs arealbrukskart og flere avledede kartprodukter, og gir ny informasjon om vegetasjonsdekke innen bebygde områder, hvordan dette utvikler seg over tid, hvordan det påvirkes av utbygging, transformasjon og fortetting, og hvordan vi kan forvente at grøntstrukturen vil endres framover i tid.

VI har ikke lest hele heftet ennå, men ser at det inneholder relevante opplysninger for alle som er interessert i tre-saker og utvikling av grøntområder
.
For å lese heftet: Gå til sida på Statistisk Sentralbyrå, og velg så knappen Åpne og lese publikasjonen i PDF.


24. mars: Møte om trærs betydning og naboloven: AVLYST

Vi beklager å måtte avlyse dette møtet pga faren for Coronasmitte.


Møte om trærs betydning og nabolovens bestemmelser 24. mars, på Skatten (Tøyen senter – gamle lokalene til kemneren i Oslo). Kl 19.00.

Styreleder Eirik Wærner i Treets venner forteller om trærs betydning.

Vegard Syvertsen
Advokat Vegard Syvertsen.

Advokat Vegard Syvertsen snakker om nabolovens paragrafer som er aktuelle for trær, og hvordan de skal forstås.

Advokat Vegard Syvertsen har lang erfaring fra Forbrukerrådet og over 10 års erfaring som advokat. Hovedsakelig arbeider Syvertsen med rådgiving og bistand innenfor fagfeltet fast eiendom, herunder nabosaker og saker om trær.

Advokat Syvertsen har opparbeidet seg solid erfaring med saker etter granneloven (naboloven), som regulerer rettigheter og plikter mellom naboer, og som er den mest konkrete loven som angår trær mellom naboer. Syvertsen har hatt flere saker i domstolene, herunder lagmannsretten, hvor naboer har hatt tvist om trær.

Det blir anledning til å stille spørsmål i etterkant av innleggene. Dette er et åpent møte, ta gjerne med en venn.

Det er mulig å kjøpe øl, vin, mineralvann og bakverk før og under arrangementet.


Om Trettitre norske trær og hva de har vært. Litteraturhuset en dag i april kl. 19.00 (vi satser på 27 eller 28 april – mer info kommer).

Ole Mathismoen ga ut en bok om trær i høst: «Trettitre norske trær og hva de har vært vitne til». Med smittende formidlingsglede tar den prisbelønte journalisten og tømmerhoggeren Ole Mathismoen oss med på en kulturhistorisk natursti til trettitre av de eldste og største trærne som vokser rundt om i landet vårt. Flere av kjempene vi møter, har opplevd og overlevd vikingtiden, svartedauden, heksebrenning, danskekonger og verdenskriger. Møtet blir en samtale mellom styreleder i Treets venner, Eirik Wærner, og Ole Mathismoen, samt at han vil vise bilder av en del av trærne.

Det er mulig å kjøpe boka etter møtet, og få den signert. Hvis du allerede har boka, kan du ta den med hvis du vil ha den signert.
Mer om boka her…

Dette er et åpent møte, ta gjerne med en venn.

Lik og del!

Vi legger ut alle arrangementene på vår Facebook-side

Research Institute from the USA in 1998. Based on thissurgery may achieve the goal of increasing arterial generic viagra online.

. Det er flott om du går inn på denne og deler arrangementet på din egen side, slik at vi får spredt budskapet.

Publ.: 4. mars 2020.