Aksjon mot felling av de verneverdige lindetrærne på Gaustad

I forbindelse med utvidelsen av Rikshospitalet vil man bygge en midlertidig vei rundt den verneverdige lindekollen foran gamle og fredede Gaustad sykehus. En rekke store gamle både truede og rødlistede trær skal felles, til tross for at man i naturmangfolddelen av konsekvensutredningen presiseres at disse skal skjermes så sant det er mulig. Man vil plante nye trær «som erstatning» etterpå, men som alle vet er dette primært sminke. Treets Venner setter stor pris på det engasjement aksjonistene viser for disse flotte trærne! Det er synd at helsevesenet ikke forstår hvor viktig slike trær, og særlig en hel lund, som her, for helse og trivsel*, noe som også er påpekt av personalet på Gaustad. (Innfelt bilde: Lene Haug leder for « Redd Gaustadskogen» og  « Folkeaksjonen redd Ullevål sykehus» og Vera Johannessen, styret Treets Venner og leder Naturvernforbundet Groruddalen) <les mer>

Lene Haug fra aksjonen Redd Gaustadskogen og Gjerd Helgerud fra Naturvernforbundet Oslo Vest påpeker at det også er forbudt å felle trær i hekkesesongenn! Foto: Yngve Vogt/Apollon/Uniforum

Her vises den midlertidige veien fra rundkjøringen og rundt lindekollen.

Det finnes jo alltid andre måter å bygge på, som sikkert kan koste mer, men som vil ivareta denne viktige skogen i tråd med både reguleringsplan og naturmangfoldloven. Dette føyer seg i den stadige praksisen der verneverdiene bare er pynt så lenge ingen trenger arealet, så gis det dispensasjon og uerstattelige naturverdier blir irreversibelt ødelagt. Spørsmål fra Mari Rise Knutsen (R) til byråd for miljø og samferdsel, stilt fredag 14.06.2024 er ganske opplysende for saken.

Hvor lang tid tar det å «erstatte» disse trærne?

Tidsskriftet Arkitektur har en god beskrivelse av saken.