Alle innlegg av Sissel Rogne

Trær og JUSS

Temamøte på Litteraturhuset Oslo om rettigheter, plikter og lover når det gjelder trær og tomtegrenser. Hvilke konflikter som kan oppstå og hvordan håndtere dette lovmessig.

Advokat Vegard Syvertsen vil informere om lover og rettigheter, og Eirik Werner, Styreleder i Treets Venner, vil belyse trærnes betydning i miljøperspektiv.

Arrangementet er gratis og det vil bli anledning til å stille spørsmål etter foredraget.

Temamøtet ble avholdt på Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, 2.etg Rom Kverneland onsdag 8. november kl 18 – 20.

Du kan se opptak fra møtet her:

Innledning ved styreleder Eirik Wærner

Foredrag ved advokat Vegard Syvertsen

Spørsmål og svar

Beskjæring av store trær

Med sommer kommer diskusjonen om sol og skygge. Noen vil ha utsikt og sol, andre skygge og gleden av å se treets grener gjennom året. Å kutte noen grener kan være et godt fredstiltak og er av og til nødvendig av hensyn til bygninger eller trafikk. Her vil vi vise til et nyttig nettsted: Trepleieforum, (trepleieforum.no) for deg som er opptatt av å ta vare på trær på en god måte. 

Her finner du også en fin forklaring på hvordan du best kan beskjære grener på store, gamle trær med gode forklaringer. Tekst og skisse under er hentet fra denne PDF’en: Beskjæring av store trær.

Det viktig er at du først «grovskjærer» grenen et godt stykke vekk fra stammen slik at greinen ikke spjæres inn mot stammen. 

Vi siterer fra Trepleieforum: 
Skjær på riktig måte

Beskjæringssnittet skal gjøres akkurat utenfor greinkragen. Greinkragen inneholder vev fra stammen eller hovedgreina og må ikke skades eller fjernes. Hvis greinkragen har vokst ut på en død grein som skal fjernes, skjær akkurat utenfor kragen. Ikke skjær i kragen.

Hvis du skal fjerne en stor grein, bør vekten først reduseres. Dette gjør du ved først å skjære nedenfra omkring 30 til 45 cm fra greinroten. Gjør et nytt snitt ovenfra, rett over eller noen centimeter lenger ut på greina. Dermed fjerner du det meste av greina og sitter igjen med en 30 til 45 cm lang stump. Fjern stumpen ved å skjære inn til greinkragen. Denne teknikken reduserer faren for å rive opp barken. 

(Sitat og og skisse: Trepleieforum)

Følger du denne oppskriften får du et fint resultat, til glede for både for treet og deg. 

Her er noen gode og dårlige eksempler fra kutting av grener på gamle eiker.

Her er et dårlig eksempel på beskjæring av gren!