Pass på trærne i borettslaget eller sameiet!

Dette er en gjenganger som skaper strid og fiendskap i sameier, og gjør at store verdifulle trær i urbane strøk blir truet.

Det er kanskje flere som har hatt ubehagelige overraskelser ved at borettslagets eller sameiets kjære, store tre i bakgården plutselig var hugget uten at du ble spurt? Eller at du oppdager at styret har overlatt til sameieren som ønsket sjøutsikt å instruere trepleieren om kutting?

Det er lurt å sørge for en klar bestemmelse i vedtektene om vern av felles trær og eventuelle regler for beskjæring eller felling. Man kan feks. gi styret fullmakt til begrenset beskjæring ut fra trefaglige kriterier (ikke krystallklart, men det er vanskelig å gjøre dette helt vanntett og perfekt uten at det blir veldig tungvint), men at større inngrep inklusive felling må vedtas på generalforsamlinng.

Feks: Styret kan ikke uten at generalforsamlingen har gitt samtykke med minst to tredjedels flertall, fatte vedtak om:  [blant annet]

Kraftig beskjæring, fjerning eller erstatning av trærne på tunet som ikke er trefaglig begrunnet.

Les mer om dette på Naturvernforbundets nettsider.