Hvordan naturen taper for vei og næring

En tankevekkende artikkel på NRK.no belyser en rekke saker der naturen og vernebestemmelser, som nesten alltid, må vike når samfunnet ønsker seg vei og næringsvirksomhet. Bildet her, av det vernede treet ved Tørviksbygd i Hardanger som Vegvesenet ikke hadde tid til å oppheve fredningen av, er et unntak.

Les hele artikkelen på NRK.no