Miljødirektoratet: Fem kommuner som går foran for å ta vare på naturen vår

Du kan påvirke din kommune til å ta grep for å ta vare på naturmangfoldet sitt, gjennom det viktigste verktøyet kommunene har: Kommuneplanarbeidet slik Sarpsborg, Senja, Stavanger, Hol og Tingvoll har gjort. Les mer her