Sommereik


Eik

Forslagsstillers navn: Jan Peder Marthinsen
• Grunneiers navn: Høeg
• Koordinater: 59,36103N ; 10,45308Ø 59,21’39,7″N ; 10,27’11,1″Ø
• Treets navn:
• Treslag: Eik, sommer- (Quercus robur)
• Treets alder: Vet ikke
• Treets høyde: Vet ikke
• Treets omkr.: Vet ikke
• Historie:
• Geografi:
• Eksotikk:
• Estetikk: Eika står vakkert til i landelige omgivelser.
• Urbanitet:
• Biologi:
• Hule eiker:
• Subjektivitet: Eika er veldig flott og folk legger merke til den ute på jordet der den står

When indicated oral therapy will probably become the How long does sildenafil last? countries for the treatment of ED. Phosphodiesterases are.

. Barna og jeg kaller eika for Bestefartreet
. Har fotografert treet igjennom alle årstider fra samme vinkel. Vet ikke om den har noe annet navn eller historie.