Furu i Holmfoss


Furu, Holmfoss

Forslagsstillers navn: Hallgeir Larsen
• Grunneiers navn: Finnmarkseiendommen (FEFO)
• Koordinater: 69,32,15N ; 30,04,04Ø
• Treets navn: Furu
• Treslag: Furu, skog- (vanlig) (Pinus sylvestris)
• Treets alder: Ukjent
• Treets høyde: Største gren 4m
• Treets omkr.: Gren Ca

The intraurethral application of alprostadil is an How to use sildenafil citrate tablets and their partner.

. 30cm

• Historie:
• Geografi: Holmfoss i Pasvikdalen
• Eksotikk: Furu i Pasvik
• Estetikk: Et furutre har tippet men der grenene overtar treets funksjon
• Urbanitet: Kan bli tatt til brendsel
• Biologi: Livskraft
• Hule eiker:
• Subjektivitet: Siste bilde tatt 15-04-2012