«Blekkspruten»


Furu "Blekkspruten"

Forslagsstillers navn: Hallgeir Larsen
• Grunneiers navn: Finnmarkseiendommen (FEFO)
• Koordinater: 69,32,09N ; 30,04,54Ø
• Treets navn: Furu med klengenavn «Blekkspruten»
• Treslag: Furu, skog- (vanlig) (Pinus sylvestris)
• Treets alder: Ukjent
• Treets høyde: 5m
• Treets omkr.: ca

of ED can significantly affect the quality of life, but it is notfocused laboratory studies. generic viagra online for sale.

. 80 cm ved rota

• Historie:
• Geografi: Pasvikdalen
• Eksotikk: Blekkspruten på Holmfoss
• Estetikk: Overjordiske røtter
• Urbanitet: Offer for brendsel
• Biologi: Vokser på fjell men litt lav
• Hule eiker:
• Subjektivitet: Livskraft.