Dvergbjørk, Beitstad

ordinary physical generic cialis – consider increased risk of haematoma.

Dvergbjørk

Forslagsstillers navn: Linn Kristin Lillemark
• Grunneiers navn:
• Koordinater:
• Treets navn:
• Treslag: Bjørk, dverg- (Betula nana)
• Treets alder: 30 ?
• Treets høyde: 9 meter ?
• Treets omkr.: 45 cm ?
• Historie:
• Geografi: Et litt arti tre som ligger på Nordfjellet i Beitstad, Nord-Trødelag
• Eksotikk:
• Estetikk:
• Urbanitet:
• Biologi:
• Hule eiker:
• Subjektivitet: