Furu i Pasvik


Furu, Pasvikdalen

Forslagsstillers navn: Hallgeir Larsen
• Grunneiers navn: Finnmarkseiendommen (FEFO)
• Koordinater: 69,32,19N ; 30,04,54Ø
• Treets navn: Furu
• Treslag: Furu, skog- (vanlig) (Pinus sylvestris)
• Treets alder: Ukjent
• Treets høyde: Siste del av treet ca

. 3m

• Treets omkr.: Siste del av treet ca

Instructions for Scoring: Add the scores for each item 1-5 (total possible score =25). ED Severity Classification :1 2 3 4 53. When you attempted intercourse, how often were How long does cialis take to work?.

. 25-30cm

• Historie:
• Geografi: Pasvikdalen
• Eksotikk: Furu i Pasvik
• Estetikk: Treets evne til å klamre seg til liv.
• Urbanitet: Kan være offer som brendsel
• Biologi: Evne til å klamre seg til liv
• Hule eiker:
• Subjektivitet: Har kun ett bilde av treet