Furu i Pasvik

Furu, Pasvikdalen

Forslagsstillers navn: Hallgeir Larsen
• Grunneiers navn: Finnmarkseiendommen (FEFO)
• Koordinater: 69,32,19N ; 30,04,54Ø
• Treets navn: Furu
• Treslag: Furu, skog- (vanlig) (Pinus sylvestris)
• Treets alder: Ukjent
• Treets høyde: Siste del av treet ca. 3m
• Treets omkr.: Siste del av treet ca. 25-30cm
• Historie:
• Geografi: Pasvikdalen
• Eksotikk: Furu i Pasvik
• Estetikk: Treets evne til å klamre seg til liv.
• Urbanitet: Kan være offer som brendsel
• Biologi: Evne til å klamre seg til liv
• Hule eiker:
• Subjektivitet: Har kun ett bilde av treet

«Blekkspruten»

Furu "Blekkspruten"

Forslagsstillers navn: Hallgeir Larsen
• Grunneiers navn: Finnmarkseiendommen (FEFO)
• Koordinater: 69,32,09N ; 30,04,54Ø
• Treets navn: Furu med klengenavn «Blekkspruten»
• Treslag: Furu, skog- (vanlig) (Pinus sylvestris)
• Treets alder: Ukjent
• Treets høyde: 5m
• Treets omkr.: ca. 80 cm ved rota
• Historie:
• Geografi: Pasvikdalen
• Eksotikk: Blekkspruten på Holmfoss
• Estetikk: Overjordiske røtter
• Urbanitet: Offer for brendsel
• Biologi: Vokser på fjell men litt lav
• Hule eiker:
• Subjektivitet: Livskraft. 

Sommereik

Eik

Forslagsstillers navn: Jan Peder Marthinsen
• Grunneiers navn: Høeg
• Koordinater: 59,36103N ; 10,45308Ø 59,21’39,7″N ; 10,27’11,1″Ø
• Treets navn:
• Treslag: Eik, sommer- (Quercus robur)
• Treets alder: Vet ikke
• Treets høyde: Vet ikke
• Treets omkr.: Vet ikke
• Historie:
• Geografi:
• Eksotikk:
• Estetikk: Eika står vakkert til i landelige omgivelser.
• Urbanitet:
• Biologi:
• Hule eiker:
• Subjektivitet: Eika er veldig flott og folk legger merke til den ute på jordet der den står. Barna og jeg kaller eika for Bestefartreet. Har fotografert treet igjennom alle årstider fra samme vinkel. Vet ikke om den har noe annet navn eller historie.

Furu i Holmfoss

Furu, Holmfoss

Forslagsstillers navn: Hallgeir Larsen
• Grunneiers navn: Finnmarkseiendommen (FEFO)
• Koordinater: 69,32,15N ; 30,04,04Ø
• Treets navn: Furu
• Treslag: Furu, skog- (vanlig) (Pinus sylvestris)
• Treets alder: Ukjent
• Treets høyde: Største gren 4m
• Treets omkr.: Gren Ca. 30cm
• Historie:
• Geografi: Holmfoss i Pasvikdalen
• Eksotikk: Furu i Pasvik
• Estetikk: Et furutre har tippet men der grenene overtar treets funksjon
• Urbanitet: Kan bli tatt til brendsel
• Biologi: Livskraft
• Hule eiker:
• Subjektivitet: Siste bilde tatt 15-04-2012

Dvergbjørk, Beitstad

Dvergbjørk

Forslagsstillers navn: Linn Kristin Lillemark
• Grunneiers navn:
• Koordinater:
• Treets navn:
• Treslag: Bjørk, dverg- (Betula nana)
• Treets alder: 30 ?
• Treets høyde: 9 meter ?
• Treets omkr.: 45 cm ?
• Historie:
• Geografi: Et litt arti tre som ligger på Nordfjellet i Beitstad, Nord-Trødelag
• Eksotikk:
• Estetikk:
• Urbanitet:
• Biologi:
• Hule eiker:
• Subjektivitet: