Landskap som er bra for både folk og biomangfold

Hvordan kan vi forvalte jordbruksland, skoger og utmarksområder for å svare på den tredoble utfordringen fra antropocen – tap av biologisk mangfold, klimaendringer og uholdbar arealbruk? Når de administreres ved å bruke biodiversitetsbaserte teknikker som agroskogbruk, silvobeite, diversifisert jordbruk og økosystembasert skogforvaltning, kan disse sosioøkonomiske systemene bidra til å opprettholde biologisk mangfold og gi habitatforbindelser, og dermed utfylle beskyttede områder og gi større motstandskraft mot klimaendringer. Samtidig kan
bruk av disse forvaltningsteknikkene forbedre avkastningen og lønnsomheten mer bærekraftig, og øke levebrødet og matsikkerheten.

Les pdf-artikkel på engelsk:

Sammendrag
Hele artikkelen