Sommereik, Andøyvn. 3


Sommereik
Sommereik, Andøyvn. 3

Forslagsstillers navn Torill Gjelsvik
Grunneiers navn Anne Marie og Ragnar Wassvik
Koordinater N58°6.629′ ; E7°57.883′
Treets navn
Treslag Eik, sommer- (Quercus robur)
Treets alder ukjent
Treets høyde anslått 16 meter
Treets omkr. 350
Historie
Geografi
Eksotikk
Estetikk Står vakkert plassert foran en fjellknaus.
Urbanitet Treet står nå utsatt til
. Er nærmeste nabo til en vei med sykkelsti, som skal utvides

3 4 5 How long does cialis take to work? the time) Sometimes.

. Eieren vil gjerne beholde treet.

Biologi
Hule eiker
Subjektivitet