Alm i Seminarhagen, Tromsø TV


Alm i Tromsø
Alm i Seminarhagen, Tromsø TV

Forslagsstillers navn Rainer Stange
Grunneiers navn Tromsø kommune?
Koordinater
Treets navn Seminarhagen
Treslag Alm, skog- (Ulmus glabra)
Treets alder 150 år
Treets høyde 20 m
Treets omkr. ?
Historie Almene i Seminarhagen er en gammel allé, som har vokst sammen til en stor lund. 
Geografi Utrolig at det går an å plante edelløvtrær 70 grader nord så langt nord for polarsirkelen og at de kan bli så store i forhold til stedegne bjørkene på 5-6 m. 
Eksotikk Dette skal være blant de største almene i Troms og så langt nord på planeten

information about sexuality and all treatments for erectile generic viagra online for sale therapy and the subsequent resumption of sexual activity is.

. Store edelløvtrær er eksotiske på 70 grader nord.

Estetikk Almelunden er meget vakker i en en generell grå og lite pen ishavsby
Urbanitet Almene utenfor det nye tinghuset i Tromsø er plantet på 1890-tallet
. Almetrær på 20 m greier å hamle opp på og som med 5-6 etasjer høye nybygg. 
Biologi
Hule eiker
Subjektivitet