Fellingen av spisslønnen i Sandvika må settes på vent

Til Parkforvalter i Bærum Kommune post@baerum.kommune.no 

Vi viser til oppslag i Budstikka 27/11 der det beskrives at parkforvalterne, motvillig, vil felle gamle trær i de sentrale områdene i Sandvika sentrum pga deres tilstand. Vi er veldig glade for at det store engasjementet knyttet til bevaring av trærne fra parkforvalterne og befolkningen, men vi mener at dere bør utsette huggingen av spesielt denne spisslønnen: 

Vi anmoder om at dere utsetter denne hugsten fordi vi har et ønske om å kunne vurdere det trefaglige grunnlaget ved å felle den over 100 år gamle spisslønnen som står helt for seg selv i det betongpregede sentrumsområdet. Slike trær er i seg selv et stort og mangfoldig økosystem, som bør bevares under den naturkrisen vi står i nå. Det er nettopp de store, hule trærne med sprekker som har det største biologiske mangfoldet og dermed vesentlig for å motvirke naturkrisen som bare blir mer omfattende nå som tettbebyggelsen og risiko-engstelsen brer om seg, og som det er vanskelig å stå imot. 

Slike store trær som vi har i dag er et «truet slag» i seg selv. Trærne har blitt store fordi vekstmediet har vært godt for trær siden gamle dager, da det var andre typer masser de brukte enn vi gjør i dag. I dag etableres det trær hvor det er begrenset med jord i bredde og dybde, og mangelfull plass til store trekroner på grunn av tett bebyggelse. Gatetrær vil heller ikke lengre bli store og gamle som denne spisslønnen fordi veimassene i dag er sterile, sterkt drenerende og næringsfattige. Vi må derfor verne om de store flotte trærne vi har i dag så lenge vi kan, og prøve å tilrettelegge for nye trær til å kunne bli gamle i fremtiden. 

Det ble opplyst om at spisslønnen har en sprekk i stammekløften. Dette er en viktig observasjon som er av stor betydning for sikkerheten til omgivelsen og treets stabilitet. Før i tiden brukte de å sikre kroner med jernstag. Dette gjøres ikke i dag fordi vi har elastiske bånd som er mye bedre. Stag er likevel noe man burde vurdere om andre løsninger ikke kan brukes, og man på den måten kan bevare treet. Er dette vurdert? Om man i tillegg kan beskjære treet litt for å redusere vekt, uten at det går på særlig bekostning av estetikk, så er det bra. Et annet spørsmål er om treet kan ha stor verdi selv om kronen beskjæres sterkere. Ofte er stammene og hovedkonstruksjonen til treet så flott at dette er tilfredsstillende estetisk å bevare, kanskje slik dere har planlagt med almetrærne (?). På den måten får det biologiske mangfoldet i treet fortsette å leve, og råte kan utvikle seg i trygghet for omgivelsene. 

Det blir fremhevet at treets mekaniske styrke er redusert med 27%, noe som kunne indikere at dette er en meget eksakt vitenskap. Vi anmoder følgelig om å få tilsendt disse rapportene slik at vi kan se de trefaglige vurderingene. Følgelig kan vi være behjelpelig med råd, fordi vi er ellers meget bekymret for at store og gamle trær vil ha en enda mer bekymringsfull fremtid i tettbygde strøk og byer.  

Med Vennlig hilsen

Ola Myklebost, for:

Eirik R. Wærner

Styreleder Treets Venner

styreleder@treetsvenner.no

Ola Myklebost

For Treets Venner

kontakt@treetsvenner.no

Treetsvenner.no