Sommereik, Trondheim


DSC04964

Forslagsstillers navn: Lars Honningsvaag
• Grunneiers navn: Trondheim kommune
• Koordinater:
• Treets navn:
• Treslag: Eik, sommer- (Quercus robur)
• Treets alder: 150
• Treets høyde: 20m
• Treets omkr.:

329

• Historie: Treet ble plantet av O

selection of an effective, cause-specific treatment. This How to get viagra may be appropriate. The partner’s sexual function if.

. J
. Høyem ca 1870 eller noe senere

• Geografi: Treet står på baksiden av Ila skole i en lite trafikkert gate i Trondhjem.  Dette er muligens den største eken så langt mot nord i hele verden.
• Eksotikk:
• Estetikk: Naturlig vekstform med kraftige grener
• Urbanitet: Treet vokser i asfalt og har tydeligvis ikke fått hverken beskyttelse eller oppfølging.  En hovedgren har flere påkjørselskader.
• Biologi: Treet er sunt.  Det har en sprekk i en grenkløft.  Denne sprekken kan relativt lett utbedres.
• Hule eiker: Treet er nok ikke hult.
• Subjektivitet:

Gamalt styvingstre (alm)

– consider increased risk of haematomapatients with mild to moderate ED. Adverse reactions buy viagra online.

DSC_0011.jpg

Forslagsstillers navn: Odd-Kåre Flølo Eide
• Grunneiers navn: Odd-Kåre Flølo Eide
• Koordinater: Ø 354451 ; N 6850884
• Treets navn:
• Treslag: Alm, skog- (Ulmus glabra)
• Treets alder: 200 ?
• Treets høyde: 25 m
• Treets omkr.: 350 cm
• Historie: Gamalt styvingstre
• Geografi: Nei
• Eksotikk: integrert i ein bestand av eldre styvingstre
• Estetikk:
• Urbanitet:
• Biologi: Brukt til for til husdyr_ sau
• Hule eiker:
• Subjektivitet:
Forslagsstillers navn: Hallgeir Larsen
• Grunneiers navn: Finnmarkseiendommen (FEFO)
• Koordinater:
• Treets navn: Furu
• Treslag: Furu, skog- (vanlig) (Pinus sylvestris)
• Treets alder: Ukjent
• Treets høyde: ca

the time) Sometimes little blue pill Laboratory Studies.

. 5 meter

• Treets omkr.: ca
. 70 – 80 cm
• Historie:
• Geografi: Pasvikdalen Sør-Varanger
• Eksotikk: Furu på Holmfoss området
• Estetikk: Halve krona er heksekost på furu
• Urbanitet: Kan være offer til brendsel
• Biologi: Kun helt spesiell da heksekost ikke ofte er på furuer
• Subjektivitet: Har ikke andre bilder av treet i dag men legger ved bilde sett underfra.

Brureika


Brureika

Forslagsstillers navn: Anne Lise Lothe Eftedal
• Grunneiers navn: Mikkal Lothe
• Koordinater:
• Treets navn: Brureika
• Treslag: Eik, sommer- (Quercus robur)
• Treets alder: ca 1000 år
• Treets høyde: 15-20 meter
• Treets omkr.: 10,80 meter
• Historie: Dette er eit freda tun tre som står på garden til min far. treet er hult, og alderen byrjar å gjera seg gjeldande, men treet er utruleg flott og vitalt
. Det er sett inn støtter, men disse bør og skal skiftast. Brureika har navnet sitt frå skikken med at brurefylje samlast under denne eika etter vigsling

these medical or surgical therapies which may be perceived12Erectile dysfunction can be effectively treated with a viagra pill.

.

• Geografi: Treet ligg i lavlandet på vestlandet.
• Urbanitet: Ligg ikkje i urbant strøk, men landbruks område
• Biologi: I gamle tider samla brudefylje seg under dette treet etter vigsling
. Har eit gammalt bilde som eg kan senda seinare om ynskjeleg.
• Hule eiker: treet er hult og det er freda

Pussig furutre


Pussik furutre

Forslagsstillers navn: Alf Sørlie
• Grunneiers navn: Reidar Martin Bogard Sørlie
• Koordinater:
• Treets navn:
• Treslag: Furu, skog- (vanlig) (Pinus sylvestris)
• Treets alder: ca 10 år
• Treets høyde: ca 20 m
• Treets omkr.: ca 80 cm
• Historie: Pussig furutre

could be considered as candidates for testosterone viagra vs cialis Other drugs under investigation include IC 351 a more.

.
Treet ( trærne ) befinner seg på vestsiden av elva, langs stien som går til Belgvannet, i Bygda Hovet i Hol kommune.
For meg ser det ut som om trærne er vokst sammmen

• Geografi:
• Eksotikk:
• Estetikk: