Alm, Froland


Alm i Froland

Forslagsstillers navn: Ingunn Fjærbu Roppestad
• Grunneiers navn: Rolf-Thore Roppestad
• Koordinater:
• Treets navn:
• Treslag: Alm, skog- (Ulmus glabra)
• Treets alder: Ca 200 år
• Treets høyde: Ca 25 meter
• Treets omkr.: 3,5m
• Historie: Dette treet er tuntreet på den gamle lensmannsgården i Froland. Huset på tunet er 350 år gammelt. Hvor lenge treet har stått her som tuntre vet vi ikke, men vi har et bilde av gården fra 1909 (under) og det samme tuntreet står der da og rekker langt over hus og flaggstang.
• Geografi: Treet befinner seg sentralt i Froland kommune

• After initial follow-up ED assessments can be conducted as routine checks for- Myocardial Infarction, MI little blue pill.

. I en lengre perioder var det midt i hjertet av bygda, da det er tuntre til den gamle lensmannsgården, hvor det også var lensmannskontor

.
Det er gravhauger fra folkevandringstida i umiddelbar nærhet.

• Eksotikk:
• Estetikk: Treet er tuntre for et av de eldste hus i distriktet.
• Urbanitet: Sentral plassering i nærheten av skole, idrettsanlegg og svømmehall.
• Biologi:
• Hule eiker:
• Subjektivitet:

Gammelt bilde Froland