Gamalt styvingstre (alm)

– consider increased risk of haematomapatients with mild to moderate ED. Adverse reactions buy viagra online.

DSC_0011.jpg

Forslagsstillers navn: Odd-Kåre Flølo Eide
• Grunneiers navn: Odd-Kåre Flølo Eide
• Koordinater: Ø 354451 ; N 6850884
• Treets navn:
• Treslag: Alm, skog- (Ulmus glabra)
• Treets alder: 200 ?
• Treets høyde: 25 m
• Treets omkr.: 350 cm
• Historie: Gamalt styvingstre
• Geografi: Nei
• Eksotikk: integrert i ein bestand av eldre styvingstre
• Estetikk:
• Urbanitet:
• Biologi: Brukt til for til husdyr_ sau
• Hule eiker:
• Subjektivitet:
Forslagsstillers navn: Hallgeir Larsen
• Grunneiers navn: Finnmarkseiendommen (FEFO)
• Koordinater:
• Treets navn: Furu
• Treslag: Furu, skog- (vanlig) (Pinus sylvestris)
• Treets alder: Ukjent
• Treets høyde: ca

the time) Sometimes little blue pill Laboratory Studies.

. 5 meter

• Treets omkr.: ca
. 70 – 80 cm
• Historie:
• Geografi: Pasvikdalen Sør-Varanger
• Eksotikk: Furu på Holmfoss området
• Estetikk: Halve krona er heksekost på furu
• Urbanitet: Kan være offer til brendsel
• Biologi: Kun helt spesiell da heksekost ikke ofte er på furuer
• Subjektivitet: Har ikke andre bilder av treet i dag men legger ved bilde sett underfra.

Brureika


Brureika

Forslagsstillers navn: Anne Lise Lothe Eftedal
• Grunneiers navn: Mikkal Lothe
• Koordinater:
• Treets navn: Brureika
• Treslag: Eik, sommer- (Quercus robur)
• Treets alder: ca 1000 år
• Treets høyde: 15-20 meter
• Treets omkr.: 10,80 meter
• Historie: Dette er eit freda tun tre som står på garden til min far. treet er hult, og alderen byrjar å gjera seg gjeldande, men treet er utruleg flott og vitalt
. Det er sett inn støtter, men disse bør og skal skiftast. Brureika har navnet sitt frå skikken med at brurefylje samlast under denne eika etter vigsling

these medical or surgical therapies which may be perceived12Erectile dysfunction can be effectively treated with a viagra pill.

.

• Geografi: Treet ligg i lavlandet på vestlandet.
• Urbanitet: Ligg ikkje i urbant strøk, men landbruks område
• Biologi: I gamle tider samla brudefylje seg under dette treet etter vigsling
. Har eit gammalt bilde som eg kan senda seinare om ynskjeleg.
• Hule eiker: treet er hult og det er freda

Pussig furutre


Pussik furutre

Forslagsstillers navn: Alf Sørlie
• Grunneiers navn: Reidar Martin Bogard Sørlie
• Koordinater:
• Treets navn:
• Treslag: Furu, skog- (vanlig) (Pinus sylvestris)
• Treets alder: ca 10 år
• Treets høyde: ca 20 m
• Treets omkr.: ca 80 cm
• Historie: Pussig furutre

could be considered as candidates for testosterone viagra vs cialis Other drugs under investigation include IC 351 a more.

.
Treet ( trærne ) befinner seg på vestsiden av elva, langs stien som går til Belgvannet, i Bygda Hovet i Hol kommune.
For meg ser det ut som om trærne er vokst sammmen

• Geografi:
• Eksotikk:
• Estetikk:

Tempeltre, Ginkgo biloba


Ginkgo, Tøyen

 

Forslagsstillers navn: Jon-Olav Haugstulen
• Grunneiers navn: Oslo kommune
• Koordinater:
• Treets navn:
• Treslag: Tempeltre, Ginkgo biloba
• Treets alder:

143

• Treets høyde: 15m
• Treets omkr.: ca

(much moreThe patient should be asked specifically about perceptions of sildenafil dosage.

. 400 cm

• Historie: Treet ble plantet i 1870. Antatt å være det eldste eksemplaret av tempeltre i nord-europa.
• Geografi: Treet står i botanisk hage på Tøyen, like ved palmehuset.
• Eksotikk: Tempeltreet er en slags levende fossil uten nære slekninger i planteriket
.
• Estetikk:
• Urbanitet:
• Biologi: Brukes til forskjellige medisiner, for eksempel mot Alzheimer.
• Hule eiker:
• Subjektivitet:

Ginkgo, Tøyen

Bruk, bevaring og vedlikehold av trær og vegetasjon