Kontakt:

Treets Venner
c/o Eirik Wærner
Østmarkveien 3, 0687 Oslo.
Tlf. +47 9586 5272

Tilbake til startsiden

Juryen for Bemerkelsesverdige trær

 Juryleder:

 

Margrethe Geelmuyden, journalist, Oslo

Margrethe Geelmuyden er journalist og forfatter og skriver om natur, byutvikling og hagekunst for blant annet Aftenposten, Dagens Næringsliv og D2. Hun er engasjert for bevaring av grønne lunger i Oslo. Hun har tidligere vært senior kommunikasjonsrådgiver i Geelmuyden.Kiese.

1

 Jurymedlemmer:

Torill Gjelsvik, daglig leder, Kristiansand

Torill Gjelsvik er utdannet planteskolegartnertekniker/ jordbrugsteknolog ved Havebrugshøjskolen Vilvorde, Danmark. Arbeidet med sunnhetskontroll av planter i veksthus og planteskoler på Sjælland. I 1989 ansatt som daglig leder av botanisk hage ved Agder naturmuseum og botaniske hage, Gimle Gård. Gimle Gård er en gammel herregård, med en park som hovedsakelig består av bøke- og lindetrær plantet på slutten av 1700-tallet. Hun har vært med på planlegging og oppbygging av botanisk hage. I tillegg til vanlige plantesamlinger har botanisk hage nasjonalt klonarkiv for georginer, stauder, roser og peoner.

2

Ole Billing Hansen, professor II, Ås

Ole Billing Hansen er fagredaktør i tidsskriftene Park & anlegg og Gartneryrket. I tillegg har han en 20 % stilling som professor II ved Universitetet for miljø- og biovitenskap, hvor han underviser fremtidige landskapsarkitekter og landskapsingeniører om trær og busker. Utdanningsbakgrunnen er gartner fra Statens gartnerskole Dømmesmoen, Grimstad og hagebrukskandidat og dr. scient. fra Norges landbrukshøgskole (nå Universitetet for miljø- og biovitenskap) på Ås.

3

Brynhild Mørkved, førsteamanuensis, Tromsø

Brynhild Mørkved er botaniker og førsteamanuensis/konservator ved Universitetsmuseet, Universitetet i Tromsø frå 1970. Hun har blant annet arbeidet med vegetasjonshistorie, etnobotanikk og tradisjonsplanter. Hun har vært med i oppbyggingsarbeidet av Botanisk hage i Tromsø og har ansvaret for krydder-, nytevekst- og tradisjonsavdelingene der. Fra 1998 har hun arbeidet med prosjektet «Gamle stauder I Nord-Norge» med registrering, dokumentasjon og innsamling av gammelt materiale. Har vært medlem av «Genressursutvalget for kulturplanter».

4

Tommy Tønsberg, redaktør, Nannestad

Tommy Tønsberg er ansvarlig redaktør for Norsk Hagetidend, og har over 12 års fartstid i Det norske hageselskap. Han har skrevet tre hagebøker, og holder en rekke foredrag i hagelag over hele landet. Når han ikke jobber med bladproduksjon holder han på å opparbeide sin 18 mål store tomt i Nannestad til hage og arboret. I tillegg er han en ivrig hage- og plantefotograf.

5

Per Harald Salvesen, førsteamansuensis, Bergen

Per Harald Salvesen, utdannet botaniker ved Universitetet i Oslo (cand. real. systematisk botanikk) og som stipendiat ved Norges landbrukshøyskole (plantefysiologi) og siden 1990 førsteamanuensis med ansvar for samlingene av trær og busker i Arboretet og Botanisk hage på Milde (Universitetsmuseet i Bergen). Direktør for Stiftelsen Det norske arboret siden 1996. Forskningsinteresser: variasjon og artsdannelse i slekten Sorbus (rogn og asal) i Nord-Europa, innførselshistorie og variasjon i hageplanter som finnes i gjenstående i hager i Norden, eksempelvis roser, buksbom, tulipaner m.fl.

6

Vibekke Vange, førstelektor, Trondheim

Vibekke Vange er botaniker og daglig leder for Ringve botaniske hage ved NTNU Vitenskapsmuseet. Hun har blant annet jobbet med kulturlandskap, planteøkologi og bevaring av gamle hageplanter. Ringve botaniske hage inneholder store, flotte trær i den gamle landskapsparken som ble anlagt på 1850-tallet i tilknytning til Ringve gård. Parken ble restaurert og rekonstruert da den botaniske hagen ble anlagt i 1973.

7

Eirik Rudi Wærner, miljørådgiver, Oslo

Eirik Wærner er styreleder i Treets venner, og dermed representant for styret i juryen. Wærner har arbeidet med bevaring av trær i Oslo kommune, Miljøetaten på 80-tallet, og skrevet rapporten: Orientering om trærs betydning, nabolovens § 3 og fredning av trær etter naturvernloven". Wærner har lest seg opp på naboloven og annet lovverk om trær, og er en av Norges fremste eksperter på dette området.

8

 Sekretær:

Vidar Lundetræ, anleggsgartnermester, Oslo

Vidar Lundetræ er styremedlem i Treets Venner. Han er utdannet fra Statens gartnerskole Jensvoll i Lier 1972/-73, og har en bred yrkesfaglig bakgrunn både fra offentlig og privat sektor. Lundetræ var første daglige leder i anleggsgartnerfagets eget opplæringskontor – SOA – fra 1986 til 1990. I 1989 dannet han sammen med to kollegaer Park og landskapspleie a/s, et anleggsgartnerfirma spesialisert på skjøtsel av store grøntområder. Her var han daglig leder fra 1990 til 2002 Var aktiv ved dannelsen av Norsk Trepleieforum i 1994, og senere styremedlem og styrleder i foreningen. Startet i 2002 enkeltpersonforetaket Lundetræ Konsult som arbeider med rådgivning for grøntanleggssektoren.

Vidar Lundetræ