Sommereik, Trondheim


DSC04964

Forslagsstillers navn: Lars Honningsvaag
• Grunneiers navn: Trondheim kommune
• Koordinater:
• Treets navn:
• Treslag: Eik, sommer- (Quercus robur)
• Treets alder: 150
• Treets høyde: 20m
• Treets omkr.:

329

• Historie: Treet ble plantet av O

selection of an effective, cause-specific treatment. This How to get viagra may be appropriate. The partner’s sexual function if.

. J
. Høyem ca 1870 eller noe senere

• Geografi: Treet står på baksiden av Ila skole i en lite trafikkert gate i Trondhjem.  Dette er muligens den største eken så langt mot nord i hele verden.
• Eksotikk:
• Estetikk: Naturlig vekstform med kraftige grener
• Urbanitet: Treet vokser i asfalt og har tydeligvis ikke fått hverken beskyttelse eller oppfølging.  En hovedgren har flere påkjørselskader.
• Biologi: Treet er sunt.  Det har en sprekk i en grenkløft.  Denne sprekken kan relativt lett utbedres.
• Hule eiker: Treet er nok ikke hult.
• Subjektivitet: