Brureika


Brureika

Forslagsstillers navn: Anne Lise Lothe Eftedal
• Grunneiers navn: Mikkal Lothe
• Koordinater:
• Treets navn: Brureika
• Treslag: Eik, sommer- (Quercus robur)
• Treets alder: ca 1000 år
• Treets høyde: 15-20 meter
• Treets omkr.: 10,80 meter
• Historie: Dette er eit freda tun tre som står på garden til min far. treet er hult, og alderen byrjar å gjera seg gjeldande, men treet er utruleg flott og vitalt
. Det er sett inn støtter, men disse bør og skal skiftast. Brureika har navnet sitt frå skikken med at brurefylje samlast under denne eika etter vigsling

these medical or surgical therapies which may be perceived12Erectile dysfunction can be effectively treated with a viagra pill.

.

• Geografi: Treet ligg i lavlandet på vestlandet.
• Urbanitet: Ligg ikkje i urbant strøk, men landbruks område
• Biologi: I gamle tider samla brudefylje seg under dette treet etter vigsling
. Har eit gammalt bilde som eg kan senda seinare om ynskjeleg.
• Hule eiker: treet er hult og det er freda