Blodbøk


Blodbøk

Truet blodbøk på Indre Årø gård nominert til Bemerkelsesverdig tre

Oslo, 18. nov 2014: «Bemerkesesverdig tre» er en hedersbevisning til spesielt verdifulle trær som fortjener både å få publikums oppmerksomhet og å bli tatt vare på. Ordningen finnes i flere europeiske land, og i Norge er det foreningen Treets Venner som organiserer ordningen.
Blodbøka på Indre Årø gård er nominert til Bemerkelsesverdig tre av bl.a. følgende grunner:

  • Treet, en blodbøk (Fagus sylvatica ‘Atropunicea’), er et landemerke i området
    . Alle flyreisende har sikkert lagt merke til dette mektige tuntreet som er nærmeste nabo til Molde Lufthavn.
  • Treet er akutt truet av Avinor, som vil felle det snarest mulig. Årsaken til dette er en påstand fra Avinor om at treet samler mye småfugl som kan være en fare for flytrafikken.
  • Treet har en kjent historie, ved at en av forfedrene til dagens eier av Indre Årø plantet treet ca 1780. Treet er altså ca 235 år gammelt, er friskt og uten plett og lyte. Treet kan leve i mange generasjoner ennå, dersom det får stå i fred for vær, vind og menneskers påvirkning.
  • Treet er stort og omfangsrikt. Det sies at dette er den største og flotteste blodbøka i fylket

    particular issue. generic viagra online for sale intraurethral therapy and vacuum device therapy..

    . Høyden er om lag 18-20 meter, kronediameter ca. 25 meter og stammeomkrets målt midt mellom nedre grein og bakken er 5,3 meter. Krona er nokså tettvokst og kroneformen imponerende symmetrisk.

Publ.: 19. nov 2014.