Sommereik, Andøyvn. 3

Sommereik
Sommereik, Andøyvn. 3
Forslagsstillers navn Torill Gjelsvik
Grunneiers navn Anne Marie og Ragnar Wassvik
Koordinater N58°6.629′ ; E7°57.883′
Treets navn
Treslag Eik, sommer- (Quercus robur)
Treets alder ukjent
Treets høyde anslått 16 meter
Treets omkr. 350
Historie
Geografi
Eksotikk
Estetikk Står vakkert plassert foran en fjellknaus.
Urbanitet Treet står nå utsatt til. Er nærmeste nabo til en vei med sykkelsti, som skal utvides. Eieren vil gjerne beholde treet.
Biologi
Hule eiker
Subjektivitet