Priser delt ut av Treets Venner

I 1979 bestemte styret at foreningen burde gi en årlig utmerkelse for særlig fortjenestefullt arbeid med trær. Utmerkelsen er en vakker treplakett på 20 x 30 cm, hvor foreningens emblem med hjertet og TREVENNEN er skåret inn. I 2013 ble prisen redesignet til en gjennomsiktig akrylplakett.

Disse har fått plaketten:

1979 Vestfold vegvesen for framføring av sykkelvei langs riksvei 310 i Borre uten å skade store eiketrær.

1980 Bergen kommune, Fritidseksjonen, for treplanting i Bergen.

1981 Elsa Kiær Gran, Marie Louise Kiær og Ingeborg Kiær, Solum gård ved Drammen, for pietetsfull bevaring av alleer og park i større gårdsanlegg.

1982 Møre og Romsdaal fylkeshagelag, som ga trær som gave til jubilerende kommuner og institusjoner.

1983 Fossum Miljøforum for planting av 20.000 trær i Groruddalen.

Nordland fylkeshagelag for planting ved Valnesfjord Helsesportsenter.

Storebrand-Norden for to vakre blodlønner ved inngangen til sitt hovedkontor i Oslo. (det hjalp ikke så mye, for trærne var hogget ned i 1987).

1984 Leikanger kommune for endring av viktig veglinje for å bevare “Skrivareika” ved Sorenskrivergården i Leikanger.

1985 Mari Kollandsrud, foreningens stifter og første formann (1978-84).

1986 Drammen kommune, Parkvesenet Bjørn E. Nyberg for for “Plant et jubileumstreaksjonen”.

1988 Trondheim kommune for planting og bevaring av trær i bykjernen og i boligområder.

1989 Norske Fina A/S og Erik Magnus Paulsen for landskapsbehandling og be planting ved deres anlegg, Magnus Gjestegård i Rygge.

1994 Store Ree gård, Stange

1995 Bygdøy alle-aksjonen

1997 Statens Vegvesen v/ Vegdirektoratet

1998 Glen Read, AB Trepleie

1999 Svinviks Arboret

2000 May Sandved, for sin mangeårige innsats for foreningen i styret og ulike komiteer.

2001 Tore Seim, Seim Trær og Planter AS for bedriftens langvarige innsats for kvalitetstrær

2002 Egil Bjerkestrand, for årelang innsats med utvelgelse av egnede arter trær og busker for norske forhold.

2003 Kristiansund kommune

2004 Blådike planteskole

2005 Siri Haavie, for bevaringsinnsats for trær i Oslo.

2006 Torstein Opheim, inspirator og aksjonsleder for aksjonen “1000-års treet”.

2013 Niels Hvass, for sin utrettelge arbeid for trepleiefaget i Norden gjennom mange år

2014 Hoel gård v/ familien Sandberg, for deres fremragende arbeid gjennom mange år med bevaring og fornying av Norges lengste lindeallé

2015 Terje Steen Edvardsen, for forming av lindealleén til Haraldsplass diakonale sykehus i Bergen

2016 Morten Gåsvand, for boken «Furukjempene i Trollheimen – leting etter Norges største furutrær!»

2017 Per Anker Pedersen, for forskning og formidling av lignosenes egenskaper og anvendelse

Har du forslag til nye kandidater? Send oss en epost med begrunnelse!

Tredreper-prisen

I 2014 etablerte styret den lite attraktive prisen «Årets tredreper». Dette er en pris som ingen vil ha, men som er innstiftet fordi det er behov for å sette søkelyset på uforstand og vandalisme overfor trær.

2014 Hamar kommune, for hogging av alle de kollede lindetrærne på Stortorget, plantet på 1800-tallet (prisen ble ikke delt ut til kommunen)

2022 Styret i sameiet Nordraaks gate 4-6, for ødeleggende beskjæring av trær

Har du forslag til nye kandidater? Send oss en epost med begrunnelse!