Sommereik

Sommereik 800+

Forslagsstillers navn: Hege Sjoner
• Grunneiers navn:
• Koordinater:
• Treets navn:
• Treslag: Eik, sommer- (Quercus robur)
• Treets alder: 800+ år ???
• Treets høyde: Oi, se bilde
• Treets omkr.: Se bilde
• Historie: Gammel eik, ifølge min far ble det sagt at dette treet hadde sett vikinger ;-)
TROR at grunneier er Norske Skog. Eventuelt Petter Olsen…
• Geografi: Nei
• Eksotikk: Bare alder, størrelse
• Estetikk: Uvanlig stort
• Urbanitet: Land
• Biologi: Vet ikke
• Hule eiker: Vet ikke, godt mulig, men ingen synlig åpning.
• Subjektivitet: Tror det er usedvanlig gammelt. Kun det..

Sommereik bilde 2