Frogner Hovedgård

Årsmøte 31. mars 2020 – UTSATT

Vi beklager å måtte utsette årsmøtet pga Corona-smittebekjempelsen.


Årsmøtet holdes som vanlig i Oslo bymuseum, Frogner gård kl 19.00. Til behandling har vi de faste sakene, som godkjenning av årsmelding og regnskap, samt valg.
Kanskje vil det også bli utpekt en ny Trevenn, som får sin velfortjente pris på møtet?

Det blir som vanlig også servering av snitter i pausen, og mulighet for en prat med andre trevenner.
Etter årsmøtet holder pensjonert skogoppsynsmann i Oslo kommune, Håvard Pedersen, foredrag om sitt arbeidsliv i Oslo kommunes skoger. Han har tatt med seg til sammen 52.000 barn på skau-tur, og han har skrevet bok om dette som heter «På tur i Oslos flotteste klasserom». Boka kan du få gratis i alle Oslos biblioteker, eller ved henvendelse til Bymiljøetaten
. Les mer om boka her…

Lik og del!

Vi legger ut alle arrangementene på vår Facebook-side. Det er flott om du går inn på denne og deler arrangementet på din egen side, slik at vi får spredt budskapet.

Vi trenger styremedlemmer!

Vi trenger flere nye styremedlemmer.  Har du lyst til å ta i et tak for foreningen, meld deg! Vi trenger alle slags folk – du kan være landskapsarkitekt, arborist, eller kun opptatt av trær. Vi har oppgaver til alle! Hvis du ikke selv har tid til å ta et styreverv, kjenner du noen som du kan foreslå?

Google-test

Vi får i disse dager gjort en gratis Google-test. Det er flott om alle medlemmer gjør et par Google-søk på noe tre-relevant, for å se hva som skal til for å lede til våre hjemmeside.

Publ.: 4. mars 2020.