Styret

Styret i Treets Venner

  • Styreleder: Eirik Wærner
  • Redaktør Trevennen: Rainer Stange, Epost.
  • Caroline Forsgren
  • Long Ngoc Nguyen
  • Eva Anja Michel
  • Stein Olav Hohle
  • Inger Hansen
  • Sidsel Platou Aarseth

Varamedlemmer:

  • Nina Bergitte Bentzen
  • Ole Martin Bakheim