Alle innlegg av oyraus

Lønn, Sandnes

Lønn, Platan-

Forslagsstillers navn: Kjell Notvik
• Grunneiers navn: Sandnes kommune
• Koordinater:
• Treets navn:
• Treslag: Lønn, platan- (Acer pseudoplatanus)
• Treets alder: ca 100 år
• Treets høyde: 30 m
• Treets omkr.: 4560 cm
• Historie:
• Geografi:
• Eksotikk:
• Estetikk:
• Urbanitet:
• Biologi:
• Hule eiker:
• Subjektivitet:

Alm, Froland

Alm i Froland

Forslagsstillers navn: Ingunn Fjærbu Roppestad
• Grunneiers navn: Rolf-Thore Roppestad
• Koordinater:
• Treets navn:
• Treslag: Alm, skog- (Ulmus glabra)
• Treets alder: Ca 200 år
• Treets høyde: Ca 25 meter
• Treets omkr.: 3,5m
• Historie: Dette treet er tuntreet på den gamle lensmannsgården i Froland. Huset på tunet er 350 år gammelt. Hvor lenge treet har stått her som tuntre vet vi ikke, men vi har et bilde av gården fra 1909 (under) og det samme tuntreet står der da og rekker langt over hus og flaggstang.
• Geografi: Treet befinner seg sentralt i Froland kommune. I en lengre perioder var det midt i hjertet av bygda, da det er tuntre til den gamle lensmannsgården, hvor det også var lensmannskontor.
Det er gravhauger fra folkevandringstida i umiddelbar nærhet.
• Eksotikk:
• Estetikk: Treet er tuntre for et av de eldste hus i distriktet.
• Urbanitet: Sentral plassering i nærheten av skole, idrettsanlegg og svømmehall.
• Biologi:
• Hule eiker:
• Subjektivitet:

Gammelt bilde Froland

Sommereik

Sommereik 800+

Forslagsstillers navn: Hege Sjoner
• Grunneiers navn:
• Koordinater:
• Treets navn:
• Treslag: Eik, sommer- (Quercus robur)
• Treets alder: 800+ år ???
• Treets høyde: Oi, se bilde
• Treets omkr.: Se bilde
• Historie: Gammel eik, ifølge min far ble det sagt at dette treet hadde sett vikinger ;-)
TROR at grunneier er Norske Skog. Eventuelt Petter Olsen…
• Geografi: Nei
• Eksotikk: Bare alder, størrelse
• Estetikk: Uvanlig stort
• Urbanitet: Land
• Biologi: Vet ikke
• Hule eiker: Vet ikke, godt mulig, men ingen synlig åpning.
• Subjektivitet: Tror det er usedvanlig gammelt. Kun det..

Sommereik bilde 2

Furu og gran, Lesjaverk

Furu, Lesjaverk

Forslagsstillers navn: eli morstøl
• Grunneiers navn: veivesenet
• Koordinater:
• Treets navn: furu og gran
• Treslag: Furu, skog- (vanlig) (Pinus sylvestris)
• Treets alder: 50 år
• Treets høyde:

12

• Treets omkr.: 5 m
• Historie: treet har en stamme, det er furu og gran i samme stamme, litt usikker på alder, høyde og omkrets. Det står ved E 136 på Lesjaverk.
• Geografi:
• Eksotikk:
• Estetikk:
• Urbanitet:
• Biologi:
• Hule eiker:
• Subjektivitet:

Tuntre (gran)

DSCF1437

Forslagsstillers navn: rita svenning
• Grunneiers navn: rita svenning
• Koordinater:
• Treets navn: Tuntre
• Treslag: Gran, rød- (Picea abies)
• Treets alder:

101

• Treets høyde: 18-20 m
• Treets omkr.: 360cm
• Historie: Ble plantet av første gårdkone. Tone (Berg) Flåt. 1912.
• Geografi:
• Eksotikk:
• Estetikk:
• Urbanitet:
• Biologi:
• Hule eiker:
• Subjektivitet: